Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

69 resultater
... ved NGU mener at situasjonen er den samme også i andre byer og tettsteder i Norge. - Miljøgiftene representerer ingen akutt fare ...
... områder. Så lenge befolkningen øker, folk flytter til byer og økonomien i fattige deler av verden vokser, er det behov for ...
... er det knapphet på sand og grus mange steder, særlig nær byer og tettsteder. Det resulterer i at masse må transporteres over stadig ...
... NGU og arbeidet med jordforurensing i byer Fagervika i Trondheim framstår som byens mest forurensede ...
... oppdateringer av bildene over Trondheim og andre norske byer. Havneområdet Brattøra i Trondheim synker med tre centimeter pr. ...
... stein i Egypt. Statuer og byer - Vi skal gjøre en rekke feltstudier; alt fra å granske ørkensteder ...
... av grunnvannet hvis det ikke håndteres forsvarlig. I byer og større tettsteder finnes det en kommunal avløpshåndtering som ...
... Dioksin er imidlertid også påvist i jord i norske byer. Andre organiske og vanskelig nedbrytbare stoffer er flammehemmere ...
... på NGUs prosjektside "Jordforurensning i byer". NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i ...
... håndtering av overvann. NOU 2015:16 tar for seg overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Her konstateres det at den samlede ...
... byggeråstoffer, og god planlegging av undergrunnen i byer og urbane strøk. I videoinnslaget under kan du se NGU-forsker Lars ...
... norske berggrunnen. Den er Larvikitt i bankfasade. I byer over hele verden finner vi larvikitt. Foto: Lundhs Labrador AS. mer ...
... og forsvinner derfor i raskt tempo. Egypt bygger 60 nye byer akkurat nå. I tillegg bygges det veger, etableres vanningsanlegg og ...
... som kan utvikle seg til fjellskred, og for innsynking i byer, som går over lengre tid. Men kvikkleireskred skjer som regel for raskt ...
... i takt med utviklingen der arealutnyttelse og utbygging av byer og tettsteder har skutt fart, er mye av massene blitt gjort ...
... kan brukes for eksempel i arealplanlegging i våre største byer. På NGU har vi stort fokus på 3D innen de fleste fagområdene. ...
... fjellskred, følge med på hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å overvåke bevegelser i bygninger og ...
- Dersom skjelvene hadde skjedd i dag, ville byer som Hamar og Lillehammer blitt meget hardt rammet, sier forsker Ola Fredin ...
... InSAR-data til skredovervaking og måling av innsynking i byer. På #hack4no har vi med ein demoutgåve av datasettet , som viser ...
... forhøyede konsentrasjoner for noen metaller rundt større byer som London, Paris, Rotterdam og Kiev (se Hg-kart). Disse stoffene er blant ...
... Her bor det vel en million mennesker, de aller fleste i byer. På bygda er folk stort sett samlet i små landsbyer. ...
... Ane K. Engvik En feltgeolog på storbybesøk Byer og landsbyer verden over har sitt eget særpreg. Forskjellene i ...
... – skulpturer, biblioteker, monumenter og museer, byer og fabrikker – kommer til å være komprimert i et lag i et lag sediment ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... Måler trønderske jordskjelv 20.1.22. Voksende byer kan gi utfordringer under bakken 7.1.22: Webinar om marine ...
... av de organiske miljøgiftene i jordprøver i flere norske byer. I tillegg er sandfangsmasser et godt prøvemedium for å fange opp flere ...
... satellitten tilgjengelig . Dette gjelder for eksempel i byer som Trondheim, og kan være nyttig om man ønsker en lengre tidsserie med ...
... kan gjøre skade er bare en del av utfordringen med vann i byer. Når et område bygges ut og overvann fjernes via avløpsnettet, vil den ...
... vannforvaltning og tilgang til vann, bærekraftige byer og liv under vann. For andre bærekraftmål hjelper NGUs bidrag andre ...
... fylkeskommune 09.10  Digitalisering og smarte byer, v/rådmann Morten Wolden, Trondheim kommune 09.30  ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.