Radon

Image
Helikopter med målesonde hengende under seg.
NGU måler uraninnholdet ved blant annet helikoptermålinger. Når uran brytes ned blir det til radon. Foto: NGU, Geir Mogen.

Radon er en usynlig og luktfri gass, som ca 300 personer dør av årlig, ifølge Kreftforeningen. NGU og Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) har laget et aktsomhetskart som viser hva som er målt av radon i større skala i Norge.

Hvor i Norge er det målt mye radon?

Image
Radon vises som rosa (høy fare) og lilla (svært høy fare) farger på et kart.

Aktsomhetskartet for radon gir en overordnet oversikt over hvor det er målt mye radon i Norge.

Det anbefales uansett at du tar en egen radonmåling i ditt hjem for å være helt sikker på radonnivået der.

En ny versjon av kartet vil komme i 2024, som du kan lese mer om i nyhetssaken.

Hva er radon enkelt forklart?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gjør den vanskelig å oppdage, med mindre man foretar en radonmåling.

Radon dannes kontinuerlig i jordskorpa, hvor det er uranrike bergarter og/eller løsmasser. Utendørs er konsentrasjonen av radon vanligvis lav, men radon i luften innendørs øker risikoen for lungekreft.

Grunnstoffet uran er naturlig radioaktivt og finnes i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes det nye radioaktive stoffer, blant annet radon.

Når er radon farlig?

Radon kan være farlig når nivået overskrider grenseverdiene som er satt av DSA.

Hvis du har målinger på over 100 Becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Du bør ikke uansett ikke overskride 200 Bq/m3.

Radonmåling og flere andre tiltak står på DSAs nettside.

Hvordan merker du radon?

Siden radon er luktfri og usynlig, er den vanskelig å merke eller oppdage. Du bør derfor måle radonnivået i huset ditt ved å ta kontakt med et firma som selger radonmålinger.

DSA skriver på sin nettside at Norsk Radonforening har en liste over sine medlemmer, selv om det finnes andre firma som også selger radonmålere. 

NGU og DSAs aktsomhetskart for radon viser hva som er målt av radon i større skala. Det kan brukes for å se om du bor en plass med mye radon og bør vurdere en radonmåling der du bor.  

Når og hvor lenge bør du måle radon?

Du bør måle radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, fordi det er da konsentrasjonen av radon er sterkest.

Radonmålingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. 

Hvilke etasjer og rom bør radonmåles?

Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje.

Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Ta kontakt

Les mer