Ni vil bli direktør ved NGU

Image
May Britt Myhr
May Britt Myhr har søkt en ny åremålsperiode på seks år som direktør ved NGU. Foto: Geir Mogen

I desember 2023 utlyste Nærings- og fiskeridepartementet ny åremålsperiode for stillingen som direktør for NGU. Ni personer har søkt på topplederjobben, inklusive nåværende direktør May Britt Myhr.

May Britt Myhr startet i jobben som NGU-direktør i 2018, og nåværende åremålsperiode går mot slutten. Hun har søkt på nytt, og får denne gang følge av to andre interne søkere fra egen organisasjon: Spesialrådgiver Hans de Beer og avdelingsdirektør Henrik Schiellerup.

Inspirert til å fortsette som NGUs toppleder

- Data, kart og kunnskap som NGU bidrar med blir stadig viktigere som beslutningsgrunnlag for både næringsliv og forvaltning. Bærekraftig utvikling har fått vesentlig større betydning i samfunnet. Dette inspirerer meg, og jeg vil gjerne bidra til at vi på NGU fortsetter å utvikle oss gjennom samarbeid både internt og eksternt, slik at vi kan levere enda mer og bedre på misjonen vår: Geologi for samfunnet,- kunnskap for framtida, kommenterer May Britt Myhr.

Myhr understreker at hun gjennom hele prosessen også har oppfordret andre interne om å søke på jobben.

Randi Skirstad Grini, direktør ved Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er blant de eksterne søkerne. Det samme er Isak Berntsen, som nå er direktør i Kingsrose Mining. De fleste av søkerne er bosatt i eller nært Trondheim.

Her er søkerne til stillingen

1: Kiana Rezaei Asa (32 år), kvinne, Recent Graduate, Trøndelag 
2: May Britt Myhr (63), kvinne, direktør NGU, Trondheim 
3: Isak Berntsen (50), mann, direktør, Tromsø 
4: Henrik Schiellerup (59), mann, avdelingsdirektør NGU, Trondheim 
5: Søker unntatt offentlighet, mann 
6: Hans de Beer (52), mann, spesialrådgiver NGU, Trondheim  
7: Randi Skirstad Grini (57), kvinne, direktør, Trondheim 
8: Arve Furunes, (50), mann, COO, Trondheim 
9: Søker er unntatt offentlighet, mann

Nyhetsarkiv