Driftsmeldinger

Nedetid nedlastingtjenester lørdag 18.01.2020

Publisert: Torsdag, 16 januar, 2020 - 12:34 | Sist endret: Torsdag, 16 januar, 2020 - 12:34

NGUs nedlastingsløsning vil være utilgjengelig i 1-2 timer i perioden 8-17 under flytting av virtuelle servere til nytt lagringssystem.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no

Nedetid karttjenester søndag 10.november

Publisert: Onsdag, 6 november, 2019 - 15:57 | Sist endret: Onsdag, 6 november, 2019 - 15:59

Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned,

Dette inkluderer:

  • BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner
  • Selvbetjent nedlasting av geologiske data 
  • Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester. 

WMS-tjenester skal fungere som normalt, med noen unntak for egenskap-spørringer.

Ved spørsmål - wmsdrift@ngu.no

Nedetid lørdag 31.08.

Publisert: Tirsdag, 27 august, 2019 - 12:01 | Sist endret: Tirsdag, 27 august, 2019 - 12:01

NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no.no

Nedetid lørdag 24. pga oppdatering

Publisert: Onsdag, 21 august, 2019 - 11:04 | Sist endret: Onsdag, 21 august, 2019 - 11:04

NGU oppdaterer en av våre plattformer, og berørte tjenester vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data.

Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt.

Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no

Ikke-planlagt nedetid NGUs kartinfrastruktur

Publisert: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:33 | Sist endret: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:34

NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22

Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no

Sider