Driftsmeldinger

Oppgradering av databasesystemer 3.11.

Publisert: Mandag, 29 oktober, 2018 - 14:37 | Sist endret: Mandag, 29 oktober, 2018 - 14:38

Lørdag 3.11. i tidsrommet 9-16 utføres oppdatering av NGUs forvaltningsdatabase.
Dette skal i utgangspunktet ikke direkte berøre NGUs karttjenester (WMS), men ved egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) som knyttes videre opp mot ulike faktaark-løsninger kan bli berørt av nedetiden.

Nedlasting av datasett via Geonorge eller NGUs egen nedlastingsløsning vil også være berørt av denne oppgraderingen.

Ved spørsmål, kontakt wmsdrift at ngu.no eller databestilling at ngu.no

Planlagt vedlikehold www.ngu.no 28.mars 2018

Publisert: Fredag, 23 mars, 2018 - 14:22 | Sist endret: Fredag, 23 mars, 2018 - 14:22

www.ngu.no tas ned pga vedlikehold onsdag 28.mars 2018.

Karttjenester og nedlasting stabilisert

Publisert: Tirsdag, 30 mai, 2017 - 09:42 | Sist endret: Tirsdag, 30 mai, 2017 - 09:42

Feilen ble til slutt funnet og rettet. Vi beklager så mye for de problemer dette måtte ha medført.

NGUs kartløsninger skal nå fungere som tidligere, men vi er klar over at det kan være litt hikke i etterkant. 
Om du opplever enkelt-komponenter (faktaark, nedlasting, geografiske søk osv) så si gjerne i fra - så vi kan 
spore opp følgefeil og rette de også. 

Innmelding av feil bes rettet til wmsdrift@ngu.no

Ustabile karttjenester (WMS) fra NGU

Publisert: Fredag, 26 mai, 2017 - 11:12 | Sist endret: Fredag, 26 mai, 2017 - 11:12

Vi opplever ustabilitet på våre karttjenester. Feilen er trolig identifisert og det jobbes med å utbedre situasjonen.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no

Nedetid karttjenester, nedlasting og kartapplikasjoner 17-19.februar 2017

Publisert: Torsdag, 16 februar, 2017 - 16:02 | Sist endret: Torsdag, 16 februar, 2017 - 16:03

Grunnen behov for endringer i infrastrukturen for NGUs kart på internett til helga, blir WMS-tjenestene, nedlasting av datasett og kartapplikasjoner utilgjengelig i perioden fredag etter kl 16 og ut helga.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no eller 94139264

Sider