Driftsmeldinger

Nedetid lørdag 31.08.

Publisert: Tirsdag, 27 august, 2019 - 12:01 | Sist endret: Tirsdag, 27 august, 2019 - 12:01

NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser.

Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no.no

Nedetid lørdag 24. pga oppdatering

Publisert: Onsdag, 21 august, 2019 - 11:04 | Sist endret: Onsdag, 21 august, 2019 - 11:04

NGU oppdaterer en av våre plattformer, og berørte tjenester vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data.

Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt.

Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no

Ikke-planlagt nedetid NGUs kartinfrastruktur

Publisert: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:33 | Sist endret: Torsdag, 25 april, 2019 - 09:34

NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22

Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no

Utfasing av karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides

Publisert: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:30 | Sist endret: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:32

Karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides skal fases ut da andre partnere i EMODNET-prosjektet har tatt over administrering av skreddata i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste. Undersjøiske skred i Norske hav- og kystområder som forvaltes i NGUs databaser, er tilgjengelige gjennom to oppdaterte WMS-tjenester fra NGU: MarinTerrengWMS2 og MarinGeofarerWMS.

Ikrafttredelsesdato 15.06.2019

Endring på karttjenesten MarinBunnsedimenter.

Publisert: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:28 | Sist endret: Onsdag, 20 mars, 2019 - 13:28

Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart» (LAYER NAME=Kornstorrelse_Sokkel) vil bli fjernet fra tjenesten. Store deler av norsk kontinentalsokkel og Barentshavet har nå datadekning av mer detaljerte og oppdaterte data, og Sokkelkartet fra 1991 (Vorren, Vassmyr) er utdatert. Selve dataene tas vare på i den maringeologiske databasen og kan bestilles ved henvendelse til NGU (marinedata@ngu.no)

Endringer trår i kraft fra og med 15.06.2019

Sider