Forskningsfartøy

Forskningsfartøyet «Geologen» er en svært sentral del av NGUs infrastruktur. Båten er spesialdesignet for geologisk kartlegging av kystnær havbunn.


FF «Geologen» er bygget ved det finske verftet Kewatec AluBoat Ab. Fartøyet ble overlevert NGU i 2023.

Fartøyet er svært godt egnet til maringeologisk kartlegging av havbunnen i fjord- og kystfarvann. Fartøyet er 24 meter langt og seks meter bredt, og fullspekket med det nyeste av vitenskapelig utstyr for kartlegging av sjøbunnen.

Vitenskapelig utstyr om bord er levert av Kongsberg Maritime. Båten er et av verdens første forskningsfartøy med hybrid driftsløsning, der man kan velge mellom ren batteri- eller dieseldrift.

NGU utfører detaljert bunntypekartlegging, seismisk datainnsamling, prøvetaking av bunnsedimenter, og fotografering/videofilming av havbunnen.