Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Gotthard-basetunnel i Sveits
30.09.2022

Lite gjenbruk av masser fra bygg og anlegg

Overskuddsmasser fra bygge- og anleggsbransjen må bli vektlagt sterkere i forvaltningen av sand, grus og pukk, framgår det i en ny rapport.
Nyhet
Bilde av Jasmin Schönenberger og Roelant van der Lelij.
27.09.2022

Avslører hvordan leire blir dannet

Ørsmå prøver av forvitret grunnfjell bidrar til å kaste lys over store geologiske prosesser gjennom millioner av år.
Blogg
De fire artikkelforfatterne tar en selfie i regnet på et fjell.
29.09.2022

På jakt etter uvanlig magnetisme i fjell

Fra Hessdalen til Litjskarven i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark går det en tynn stripe med uvanlige magnetiske egenskaper, som ikke er lett å se i naturen.
Blogg
En stein satt sammen av mange andre stein holdes opp.
08.08.2022

"Kulesteinen på Kuli"

Konglomeratet fra Kuli fra ca 360-400 milillioner år siden, former noe av det mest særegne landskapet vi har i Norge.
Blogg
Kart over Telemark og Oslo med ulike farger ut fra alder.
02.08.2022

Superkontinent slår sprekker

Nye geologiske funn og magnetisme fra gamle bergarter fra Sør-Norge stiller spørsmål ved eksistensen til et ca. en milliard år gammelt superkontinent.
Se videoopptak
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
17.06.2022

- Spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning

Se videoer fra webinaret om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.