Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
23.08.2019

Se NGUs første dukkefilm

«Gisle gråstein og Frida Fossil» er en morsom film med et viktig budskap.
Nyhet
13.08.2019

Geologiske fun facts om Arctic Race

Lær mer om det flotte landskapet du kan se i sykkelrittet.
Blogg
28.08.2019

200 år siden det største jordskjelvet i Nord-Europa i historisk tid

Kunne merkes over hele Nordland, Trøndelag, Troms og nordlige deler av Sverige og Finland.
KONFERANSE
19.08.2019

FEM i Finland for 12. gang

1000 personer er ventet til gruvemessen FEM i Finland i slutten av oktober.
ÅRSMELDING
24.05.2019

Brikker fra 2018

May Britt Myhr presenterer sin første årsmelding som direktør ved NGU. Her finner du BRIKKER.
Evaluering
25.01.2019

Må bli enda sterkere på kartlegging

NGU må i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene, heter det i en ny evaluering av institusjonen.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet "Nordland blir til" startet i 2015 som et treårig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune. Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet er partnere i prosjektet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.