Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
11.12.2019

Ønsker mer kortreist stein

Det er nødvendig å bruke mer lokal stein i infrastrukturprosjekter.
Nyhet
26.11.2019

Formidler byens geologiske spor

Forskere ved NGU kartlegger Trondheims geologiske arv.
Blogg
03.12.2019

Sterke drivkrefter på veien til det grønne skiftet

Europa er den viktigste drivkraften på veien til det grønne skiftet. Det viste årets Raw Material Week i Brüssel.
BYGGERÅSTOFFER
20.11.2019

Økt eksport av grus og pukk

Økt internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav på kontinentet, kan gi mer eksport av norsk grus og pukk.
NGU-dagen 2020
05.11.2019

Geologi i kystsonen

Temaet for NGU-dagen 2020 er Geologi i kystsonen. Hold av torsdag 6. februar. Påmeldingen er nå åpnet.
Konferanse
04.11.2019

Young Trondhjemites 2020

Hold av 27.mars 2020 da den femte konferansen for unge geoforskere blir arrangert. Meld deg på her.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.