Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
05.05.2021

InSAR Norge er oppdatert med nye data

- Vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne Dehls og Bredal.
Nyhet
04.05.2021

- Må sikre framtidig tilgang på grus og pukk

Det ble solgt 8,7 millioner tonn pukk og 1,8 millioner tonn grus i Trøndelag i 2018. Det viser fylkets første ressursregnskap på 30 år.
Blogg
22.04.2021

Endrer geologisk historie i Arktis

Åpningen av Knipovichryggen helt nord i Norskehavet skjedde mye senere enn vi hittil har trodd.
NGU-dagen 2021
12.03.2021

Se opptak fra NGU-dagen 2021

Se videoforedrag om Smart bruk av geologi fra årets NGU-dag.
Webinar for guider
10.03.2021

Webinarserie: Å guide i det geologiske landskapet

Velkommen til syv digitale møter om å formidle den geologiske arven, slik at du kan gi dine besøkende det lille ekstra i din kommunikasjon.
GEOLOGISK ARV
09.02.2021

Moreneblokker på Lista

Serie: Geologiske steder vel verdt et besøk. Bli med til Lista fyr i Agder.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.