Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
27.09.2021

- NADAG viktigere enn noen gang

Vi kjenner alle til Gjerdrumskredet og dets fatale konsekvenser. NGU opplevde en enorm trafikk inn til NADAG og øvrige kartløsninger i kjølvannet av skredet
Nyhet
23.09.2021

Hovedfunn om Gjerdrumskredet presenteres 29. september

Et ekspertutvalg har funnet årsaken til kvikkleireskredet på Gjerdrum 30. desember 2020
Blogg
09.09.2021

- Hva? Kan jeg bruke stein til noe?

I anledning Geologiens dag 2021 forteller vi en historie basert på flere møter med barn og geologer. Den handler om gleden med å oppdage geologiens betydning.
FORSKINGSTORGET 2021
27.09.2021

Gull, glitter og konfliktar

Eit grønt skifte krev mykje mineral. Sjå og lær meir om steinane vi treng.
Forskningsrapport med anbefalinger
21.09.2021

Har Norge og Norden nok mineralressurser til det grønne skiftet?

NGU og nordiske søsterorganisasjoner har kartlagt forekomster av og tilgang til kritiske råmaterialer i Norge og Norden.
Forskningstorget 2021
10.09.2021

Hva trengs for å lage en mobiltelefon?

Forskningstorget 2021 handler om gull, glitter og konflikter. I den forbindelse har vi laget en kort historie om hva som trengs for å lage en mobiltelefon.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.