Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
25.02.2021

Bruker ny metode for å spore utslipp av radioaktivitet fra olje- og gassnæringen

– Kunnskapen fra dette prosjektet er også viktig med tanke på mulig fremtidig forurensning av sårbare områder i nord.
Nyhet
10.02.2021

Så høyt sto havet etter siste istid

NGU-kartene over marin grense er blitt justert.
Blogg
29.01.2021

Jakten på en gammel naturkatastrofe

Tappingen av Nedre Glomsjø mot slutten av siste istid var langt mer dramatisk enn tidligere antatt... En voldsom katastrofe.
NGU-dagen 2021
17.02.2021

Spørsmål og svar fra NGU-dagen 2021

I denne saken har vi samlet noen spørsmål og svar som kom inn under de ulike foredragene på NGU-dagen.
GEOLOGISK ARV
09.02.2021

Strandavsetninger på Sand

Serie: Geologiske steder vel verdt et besøk. Vi reiser denne uka til Sand i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.
Ledige stillinger
30.12.2020

Søker geofagstudenter

NGU søker geofagstudenter til ledige sommerjobber.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.