Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
08.03.2019

Presenterte mineralmuligheter i Norden

Over 25.000 deltok på verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler.
Nyhet
28.02.2019

Dypboringene i Fensfeltet avsluttet og analysert

Bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller (REE) kan følges helt ned til 1000 meter under overflaten.
Blogg
25.02.2019

Viktig samfunnsdebatt om kobber

- Hvis vi lar være å utvinne metaller, kan vi glemme klimamål, skriver NGU-forsker Tom Heldal i kjølvannet av kobberkonsesjonen i Kvalsund.
MØTE 4. APRIL
31.01.2019

Geologiske ressurser i Trøndelag

Vi inviterer til innspillmøte og brukersamling om geologiske ressurser i Trøndelag.
Evaluering
25.01.2019

Må bli enda sterkere på kartlegging

NGU må i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene, heter det i en ny evaluering av institusjonen.
Konferanse
23.11.2018

Young Trondhjemites 2019

Her kan du lese mer om det spennende arrangementet.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.