Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
21.09.2018

Penger til ressurskartlegging i Trøndelag

Trøndelag fylke har bevilget 5,6 millioner kroner til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag.
Nyhet
14.09.2018

- Et springbrett for videre samarbeid

I tre dager har ledende forskere og aktører fra industrien vært samlet i Trondheim til konferansen «Minerals and Materials for a Sustainable Future».
Blogg
13.08.2018

Bergtatt av geologi

Geologiske prosesser rommer enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog! Ane K. Engvik har sin faste blogg i forskning.no.
KRONIKK
06.08.2018

Bunnkartlegging gir effektivt og bærekraftig fiske

God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig, skriver Mareano-forskere i dette innlegget.
Konferanse
03.04.2018

Boreprogram til havs

Programmet er klart. 29. og 30. oktober blir det arrangert en konferanse i Trondheim om boreprogram til havs.
Konferanse
03.04.2018

Mineraler for framtida

Nature-konferansen "Minerals and materials for a sustainable future" ble arrangert i Trondheim 11.-13. september.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.