Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Hyperspektral avbildning av en kasse med kjerner.
02.02.2023

«Fargebilder» finner sjeldne jordartsmetaller

En ny analysemetode bekrefter tidligere funn av sjeldne jordartsmetaller i kjerner fra to dype boringer i Fensfeltet i Vestfold og Telemark fylke.
Nyhet
Illustrasjonsfoto av norsk havbunn
27.01.2023

NGUs høringssvar om utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel

NGU har gitt et faktaorientert svar på høringen om utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel
Blogg
Omslaget til boka.
19.12.2022

Kunsten å forstå vitenskap

Vitenskap kan være vanskelig å forstå. Praktverket «Science Illustrations – A History of Visual Knowledge from the 15th Century to Today» hjelper deg.
NYHET
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon
13.01.2023

Regjeringen etablerer hurtigspor for mineralvirksomhet

NGU skal prioritere geologisk kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler. Foto: NTB/SMK
Webinar 27.februar
NGU-forsker Tom Heldal står ved en stor stein i fjæra.
12.01.2023

Gratis webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".

- Webinaret er spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning.
Nyhet
Ammunisjon på bunnen av Mjøsa.
29.11.2022

- Kanskje vi har Europas dypeste innsjø?

Er Mjøsa Europas dypeste innsjø? Hvor farlig er forurensningen fra krigsdumpet ammunisjon? NGU ønsker å bidra med mer kunnskap.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.