Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
25.05.2021

Ber om globalt fokus på sand

Øyer forsvinner. Millionbyer skyter i været. Svartebørshandelen vokser. Alt handler om sand.
Nyhet
10.05.2021

Hvor dypt er det ned til fjell? Sjekk GRANADA!

Kartinnsynsløsningen GRANADA, den nasjonale grunnvannsdatabasen, kommer blant annet med nye temakart som viser brønnparker og dyp til fjell. 
Blogg
22.04.2021

Endrer geologisk historie i Arktis

Åpningen av Knipovichryggen helt nord i Norskehavet skjedde mye senere enn vi hittil har trodd.
Årsmelding 2020
10.06.2021

Smart bruk av geologi

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. I SMART, årsmeldingen for 2020, viser vi noe av det vi har oppnådd det siste året. God lesing!
GEOLOGISK ARV
02.06.2021

Birikalk på Kremmerodden

Serie: Geologiske steder vel verdt et besøk. Bli med til Biri i Innlandet.
Frist 1.august
01.06.2021

Spørreundersøkelse om grunnvann

NGU vil gjerne høre om utfordringer med grunnvann på tvers landegrensene og hvordan administeringen av grunnvann fungerer i Norge.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.