Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
11.05.2022

«InSAR Norge» dekker nå også Sverige

Karttjenesten som viser innsynking og ustabile fjellpartier i Norge, viser nå også data fra Sverige. - Viktig for fjellpartier ved grensen, sier forskere.
Nyhet
gneis, fjord, nordmøre
09.05.2022

Kartlegger geologiske ressurser i Møre og Romsdal

NGU skal kartlegge geologiske ressurser i Møre og Romsdal. En avtale er inngått med fylkeskommunen.
Blogg
Bildet viser geologene Synnøve Elvevold og Ane K. Engvik i Antarktis.
28.02.2022

Ikke brekk beinet

Vi arbeider på verdens største isbre for å kunne samle kunnskap om berggrunnen på jordas minst utforskede kontinent.
ÅRSMELDING 2021
Deler av forsiden til årsmeldingen.
18.05.2022

I detalj

En detalj er en del av et hele. I årsmeldingen «I detalj», forteller vi om små og store enkeltheter ved Norges geologiske undersøkelse i 2021.
Webinar 20.mai
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
12.05.2022

- Spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning

Gratis webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".
Se mye nyttig geologi
Et stort skjellet av en T-Rex og to andre dinosaurer er på utstilling.
11.05.2022

- Kjempeflotte utstillinger som jeg håper mange besøker

Naturhistorisk museum åpnet fredag 6. mai dørene til en av Nordens største utstillinger av geologi til publikum.– Jeg vil gratulere museet, sier NGUs direktør.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.