Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.09.2021

Har Norge og Norden nok mineralressurser for det grønne skiftet?

Det grønne skiftet og overgangen til bærekraftige fornybare energikilder krever tilgang til en rekke kritiske mineralressurser.
Nyhet
09.09.2021

Kola-kjernar på utstilling i Wien

Kopiar av kjerneprøvar frå djupe boringar på Kolahalvøya skal visast fram i ei utstilling ved Naturhistorisk Museum i Wien.
Blogg
09.09.2021

- Hva? Kan jeg bruke stein til noe?

I anledning Geologiens dag 2021 forteller vi en historie basert på flere møter med barn og geologer. Den handler om gleden med å oppdage geologiens betydning.
Geologiens dag 2021
10.09.2021

Hva trengs for å lage en mobiltelefon?

Geologiens dag 2021 handler om nyttige mineraler. I den forbindelse har vi laget en kort historie om hva som trengs for å lage en mobiltelefon.
Strategisk plan 2020-2030
24.08.2021

Her er NGUs tiårsstrategi

NGUs strategi er vår plan for arbeidet med samfunnsoppdraget vårt, slik at vi oppnår de konkrete målene vi har satt oss.
Årsmelding 2020
10.06.2021

Smart bruk av geologi

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. I SMART, årsmeldingen for 2020, viser vi noe av det vi har oppnådd det siste året. God lesing!

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.