Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
27.09.2018

En oase i Arktis opprettholdt marint liv i siste istid

Det var marint liv i en smal isfri oase mellom de isdekkede kontinentene og havet under siste istid.
Nyhet
26.09.2018

SKAP NOKO NYTT MED NGU SINE OPNE DATA

NGU stiller med data til #hack4no.
Blogg
08.10.2018

Det sorte sølvet

Mellom vanlige bergarter finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt.
KRONIKK
06.08.2018

Bunnkartlegging gir effektivt og bærekraftig fiske

God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig, skriver Mareano-forskere i dette innlegget.
Årsmelding 2017
23.05.2018

Følg NGUs spor

Fra jordas indre, via havbunn og verdensrom, til gull, sjeldne mineraler, skred - og kriminalsaker. Her er Spor.
Konferanse
03.04.2018

Boreprogram til havs

Programmet er klart. 29. og 30. oktober blir det arrangert en konferanse i Trondheim om boreprogram til havs.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.