Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
29.11.2021

Mer presist fiske med marine grunnkart

– Kartene er enkle, nøyaktige og intuitive å bruke, sier fisker Karl Kristian Storøy.
Nyhet
17.11.2021

Fjordkysten blir ny nasjonal geopark

Norsk komité for geoparker og geoarv har godkjent søknaden fra Fjordkysten regional- og geopark om å bli norsk geopark.
Blogg
02.11.2021

Kan regn bidra til jordskjelv?

Relativt sterke jordskjelv er ikke så eksotiske i Norge som man skulle tro.
Trøndelagsprogrammet
12.11.2021

Opplev flotte Ilen kirke i 360 grader

Bli med på digital tur.
Trøndelagsprogrammet
04.11.2021

Besøk Nidarosdomen i 360 grader

Bli med og utforsk den flotte Nidarosdomen på en digital tur.
FORSKINGSTORGET 2021
27.09.2021

Gull, glitter og konfliktar

Eit grønt skifte krev mykje mineral. Sjå og lær meir om steinane vi treng.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.