Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
20.01.2021

Nye marine grunnkart fra Stavanger

Først ute var Kartverket med kart over dybde, og nå kommer de første geologiske kartene.
Nyhet
14.12.2020

Geologisk mangfold inn i ny veileder

Geologisk mangfold er med i en ny veileder som skal sikre at klima og miljø blir tatt hensyn til ved utbygging.
Blogg
30.12.2020

Kan det gå kvikkleireskred på tomta mi?

Hva er kvikkleire, hvor finnes denne marine leira - og hvordan utløses et kvikkleireskred? Her får du svaret.
LEDIGE JOBBER
30.12.2020

Søker seksjonsledere og forsker

NGU søker flere seksjonsledere og forsker til en organisasjon med sterke historiske røtter og et viktig samfunnsoppdrag.
VEILEDER
11.12.2020

Geologisk mangfold

Ofte er det nødvendig med konsekvensutredninger om blant annet naturmangfoldet. Vi har laget en nettside om geologisk mangfold og arealplanlegging.
NGU-DAGEN 2021
06.12.2020

Smart bruk av geologi i samfunnet

Programmet er klart. Velkommen til NGU-dagen 2021 torsdag 4. februar. Meld deg på til en spennende dag om "Smart bruk av geologi i samfunnet".

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.