Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
22.07.2022

Kjempeflott geologi ender opp i anerkjent tidsskrift

NGU-forsker Ane.K. Engviks bilde fra Antarktis er nå på forsiden av det populære og anerkjente tidsskriftet “Geology”.
Nyhet
Forsker fra NGU på feltarbeid
01.07.2022

Nordisk prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon lansert

For å sikre bærekraftig bruk av mineraler og metaller i fremtiden, må vi kunne spore jordartene som brukes i et sluttprodukt helt tilbake til kilden
Blogg
En stein satt sammen av mange andre stein holdes opp.
02.08.2022

"Kulesteinen" på Kuli

Konglomeratet fra Kuli fra ca 360-400 milillioner år siden, former noe av det mest særegne landskapet vi har i Norge.
Blogg
Kart over Telemark og Oslo med ulike farger ut fra alder.
02.08.2022

Superkontinent slår sprekker

Nye geologiske funn og magnetisme fra gamle bergarter fra Sør-Norge stiller spørsmål ved eksistensen til et ca. en milliard år gammelt superkontinent.
Se videoopptak
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
17.06.2022

- Spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning

Se videoer fra webinaret om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".
Se flere bilder fra «Jaws»
Et labbilde viser flere rader med tennene til sneglen forstørret opp.
13.06.2022

Her er «Jaws» fra James Bond i virkeligheten!

Dette er tennene til den helt vanlige norske albuesneglen. Tennene er fulle av jern og består trolig av det sterkeste naturlige materialet vi kjenner.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.