Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Helikopter og sonde på bakken.
30.06.2022

Ressurskartleggingen i Møre og Romsdal i gang

Kartleggingen av de geologiske ressursene i Møre og Romsdal er i full gang.
Nyhet
Vindturbiner til havs.
26.06.2022

Satsing på havvind krever kartlegging av sjøbunnen

Aktørene i Mareano-programmet setter kursen mot Nordsjøen.
Blogg
Fjorden Tosen
21.06.2022

Bilder fra en kvartærgeologisk utstilling

For 20 000 år siden var søndre Helgeland omsvøpt av ugjestmilde og uendelige hvite vidder. I dette blogginnlegget forteller vi hva som skjedde etterpå.
Se videoopptak
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
17.06.2022

- Spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning

Se videoer fra webinaret om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".
Se flere bilder fra «Jaws»
Et labbilde viser flere rader med tennene til sneglen forstørret opp.
13.06.2022

Her er «Jaws» fra James Bond i virkeligheten!

Dette er tennene til den helt vanlige norske albuesneglen. Tennene er fulle av jern og består trolig av det sterkeste naturlige materialet vi kjenner.
Radon
Nytt radonkart viser mye mer radon i Trøndelag enn det gamle.
13.06.2022

Jobber med nytt og mer nøyaktig radonkart for store deler av landet

Ved å bruke fly-og helikoptermålinger er det blitt oppdaget langt flere steder med høyt aktsomhetsnivå for radon i Trøndelag

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.