Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
28.05.2020

Helikoptermålinger over Vestfold og Telemark fylke

NGU vil utføre geofysiske målinger for generell geologisk kartlegging og måle hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.
Nyhet
26.05.2020

Ny unik utstilling på Framsenteret

NGU har bidratt til ei stor utstilling om norsk polarhistorie på Framsenteret i Tromsø.
Blogg
20.05.2020

Korona i stein er faktisk ganske vakkert

Mens koronaviruset forbindes med dødsfall, sykdom og mange tiltak for å hindre smitte, er korona i stein vakkert og viktig.
Nyhet
05.05.2020

Nye kart fra havbunnen ved Bjørnøya

Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
NGU-skole
27.04.2020

Bli med på VR-tur

Bruk PC-en eller mobilen, og bli med på en digital tur til spennende steder.
NY TURBOK
10.02.2020

På stein og sti

Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! NGU har gitt ut "På stein og sti" fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.