Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
13.03.2020

De aller fleste på NGU har nå hjemmekontor

Dette er i tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter for å begrense koronasmitte. Men du kan fremdeles kontakte oss på tlf, mail og via digitale møter.
Nyhet
12.03.2020

- Mye spektakulær natur i Nordland har viktig samfunnsmessig betydning

Disse stedene vil bli samlet i en populærvitenskapelig bok med flotte bilder kalt "Nordland blir til".
Blogg
20.03.2020

Vann til nytte og besvær

Nedbør kan føre til store skader, hvis det ikke håndteres riktig. Men grunnvann kan også være en fornybar energikilde som de viser i Melhus kommune.
NY TURBOK
10.02.2020

På stein og sti

Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! NGU har gitt ut "På stein og sti" fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.
NGU-dagen 2020
05.11.2019

Geologi i kystsonen

Her finner du alle foredragene fra NGU-dagen 2020. Temaet var Geologi i kystsonen.
Konferanse
04.11.2019

Young Trondhjemites 2020 er avlyst

Konferansen er avlyst for å begrense koronasmitte.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.