Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.01.2020

Dette var sakene som nådde flest på Facebook i 2019

Vi har hatt et innholdsrikt år med mange spennende saker på Facebook. Her er de ti sakene våre på Facebook som har nådd ut til flest personer.
Nyhet
19.12.2019

Ny turbok: På stein og sti i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

På stein og sti er ei rikt illustrert bok med kart over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark øst i Trøndelag.
Blogg
20.12.2019

Bergtatt av geologi

Her er en oppsummering av NGU-forsker Ane K. Engviks innlegg på bloggen Bergtatt i nettavisen forskning.no i 2019.
WORKSHOP
09.01.2020

Nye satellittdata om bevegelser på landjorda

Radarbilder fra satellitter avdekker ørsmå bevegelser i landskap og infrastruktur. Fredag 7. februar blir det arbeidsmøte om InSAR for brukerne. Meld deg på.
NGU-dagen 2020
05.11.2019

Geologi i kystsonen

Temaet for NGU-dagen 2020 er Geologi i kystsonen. Hold av torsdag 6. februar og meld deg på.
Konferanse
04.11.2019

Young Trondhjemites 2020

Hold av 27.mars 2020 da den femte konferansen for unge geoforskere blir arrangert. Meld deg på her.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.