Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
27.07.2020

Helikopteraktivitet i fjellområder

I forbindelse med skredfarekartlegging, blir det en del helikoptertrafikk i flere fjell i august og september.
Nyhet
10.07.2020

Tilrettelegger for moderne kartanalyser og forenkler planlegging av infrastruktur

Lanserer helhetlig berggrunnskart over Norge i 1:250 000 skala. Det vil forenkle planlegging av infrastruktur som veier og bygninger.
Blogg
06.08.2020

Jettegryta!

Istid og jettegryter. Svartmetallbandet Enslaved har henta inspirasjon direkte frå geologi.
SPECIAL PUBLICATION
05.08.2020

Spesialutgave om Svalbard

NGU har utgitt en spesialutgave om den geologiske arkitekturen i Svalbards devonbassenger, og om øygruppas fjellkjededannelse.
Årsmelding
05.06.2020

Årsmelding 2019 - Draumen

Sjå òg vår digitale versjon. Ni av våre yngre forskarar skriv om karrieren deira og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.
NGU-skole
27.04.2020

Bli med på VR-tur

Bruk PC-en eller mobilen, og bli med på en digital tur til spennende steder.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.