Innmelding, rapportering og registrering til nasjonale geologiske databaser

Her kan du innmelde, rapportere og registrere informasjon i våre nasjonale geologiske databaser og registre. Vi har ulike innganger og verktøy for ulike brukergrupper - velg relevant inngang fra lista nedenfor.

NADAG: Lever komplette datasett med GeoSuite Toolbox

For konsulenter

NADAG: Lever enkle datasett i NADAG WebReg

For kommuner, konsulenter mfl.

BRØNNREG: Registrere grunnvannsborehull / brønn

For bore- og konsulentfirma

GRANADA: Etterregistrere eksisterende brønn / kilde

For konsulenter og privatpersoner

GRANADA: Registrere grunnvannsrapport / undersøkelse

For konsulenter

GeofReg: Levere geofysiske data og rapport

Innrapportering og etterregistrering av bakkegeofysikkundersøkelser

"Geologisk arv"

Registrering av geosted for arealplanleggere

Registrering av geotyp for arealplanleggere

Registrere geologisk arv for geologer

NGUs berggrunnskart

Send inn ditt forslag til NGUs berggrunnskart