Kontakt NGU

Norges geologiske undersøkelse sitt (NGU) hovedkontor ligger i Trondheim. Her er en oversikt over viktige kontaktpunkter.

NGUs hovedkontor

E-post: ngu@ngu.no
Telefon: 73 90 40 00
Organisasjonsnummer: NO 970 188 290

I May Britt Myhr sitt fravær fungerer Kari Rannov Bostad som direktør ved NGU

Besøksadresse

Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim
NGU på kartet

Postadresse

Postboks 6315 Torgarden
7491 Trondheim

Fakturaadresse

Fakturamottak DFØ Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Mer om NGU