Mineraler og metaller

Image
Kart som viser aktive prosjekter av mineraler og metaller i Norge.
Kartet viser hvor i Norge det pågår aktiv gruvedrift på enten metaller eller industrimineraler. Kartet viser også lokaliseringen til noen av viktigste prosjektene som utvikles med henblikk på mulig fremtidig produksjon. Illustrasjon av MCR, NGU.

Verden har et stadig økende behov for mineraler og metaller for å tilfredsstille en voksende global befolkning og kampen mot fattigdom. En rekke metaller og mineraler er nødvendige for å utvikle og produsere moderne teknologi, og for å sikre verden tilgang på fornybar energi. Norge er rik på forekomster av metaller og mineraler, og er en viktig europeisk produsent i dag.

NGU kartlegger mineralressurser for å sikre fremtidig næringsutvikling basert på norske naturressurser, og for god miljø-, natur- og ressursforvaltning.

I dag prioriterer NGU kartlegging av kritiske og strategiske mineraler og metaller.

Hvordan identifiserer vi mineraler?

NGU identifiserer mineraler i bergarter med avanserte instrumenter og på laboratoriet, men også ute i felt ved å granske utseende, hardhet, vekt, kløv, strek, glans, spalting og krystallstruktur.

Ta kontakt