Energimineraler

Image
En elbil lader, mens vi ser bakken under.
Elbilen lader strøm som kommer fra energimineraler som vi kan finne under bakken. Foto: NGU.

Energimineraler er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi. Energimineraler omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass, og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi.

Hvor mye av verdens energi kommer fra energimineraler?

Ca 95% av Norges kraftproduksjon kommer fra vannkraft i 2018, men på verdensbasis er dette bare en dråpe i havet.

I 2017 kom bare 16 % av verdens totale energiproduksjon fra vannkraft, mens hele 75 % kom fra energimineraler. De fossile brenslene dominerer stort med kull og naturgass som de fremste energikildene, ifølge International Energy Agency.