Grunnvann

Grunnvann er en geologisk ressurs som ligger skjult i bakken. Grunnvann er mer enn drikkevann.

Vil du registrere brønn, kilde eller grunnvannsrapport?

NGU og grunnvann

  • NGU er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser knyttet til forvaltningen av § 46; Lov om vassdrag og grunnvann

  • Nasjonal grunnvannsdatabase viser informasjon om grunnvannsborehull, energibrønner og undersøkelser. Databasen er et viktig verktøy for arealutvikling, samferdsel, miljøforvaltning og innbyggere.

  • NGU bidrar til økt kunnskap om grunnvann i Norge. NGU har fokus på nivå, mengde, kvalitet og på forurensning fra urbanisering, industri og jordbruk.