Jordskjelv

Jordskjelv er bevegelser som oppstår der oppbygde spenninger blir utløst ved et plutselig brudd i jordskorpa og kan gjøre stor skade. De aller fleste jordskjelv forekommer langs plategrenser der friksjonen mellom platene gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger.

Hvor utsatt er Norge for jordskjelv?

  • Selv om det ikke er en stor fare for større jordskjelv i Norge, er Norge området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv, skriver NORSAR på sine nettsider.
  • Bare et fåtall jordskjelv har gitt skader på bygninger og infrastruktur i Norge. Men det har skjedd store jordskjelv med høy stryke på Richters skala.

Bildet viser ødeleggeslen på FNs hovedkvarter på Haiti i 2010 etter et jordskjelv. Foto: UN Photo/Logan. Abassi.

Se siste registrerte jordskjelv i Norge

Jordskjelvaktiviteten i Norge og tilgrensende områder overvåkes av jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen og NORSAR.

jordskjelv.no og skjelv.no kan du se automatiske registreringer for jordskjelv og andre hendelser fra den siste måneden og uken, og kan søke etter jordskjelv fra 1998 til i dag.

Hvor kan det skje jordskjelv i verden?

Fordelingen av jordskjelv i verden kan forklares i en platetektonisk modell, som viser hvordan platene som jorden består av, kan kollidere og skape jordskjelv. Den gir oss et godt utgangspunkt for å forstå hvor det er størst fare knyttet til jordskjelvaktivitet. Det er likevel ikke mulig å si noe sikkert om når og hvor jordskjelv vil hende.

Grunne jordskjelv kan danne brudd, eller en forkastning på overflaten, eller de kan oppstå i gamle forkastninger. Dersom bruddet eller bevegelsen er kraftig nok, kan skjelvet føre til store ødeleggelser.

Energi som utløses dypt nede i jorda, kan også medføre stor skade ved at seismiske bølger gir kraftige rystelser på overflaten. Store undersjøiske jordskjelv kan danne tsunamier, som igjen kan resultere i omfattende skader i kystområder langt fra jordskjelvets opphav.

Små jordskjelv finnes også langt unna plategrensene. Selv om aktiviteten i Norge er moderat, er noen få jordskjelv i året så kraftige at de merkes av mennesker.

NGU registrerer jordskjelv i Trøndelag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) på Lade i Trondheim har en seismograf som registrerer jordskjelv i Trøndelag.

Konsert i Trondheim ga jordskjelv i Sverige

Under en Karpe-konsert i Trondheim, hvor publikum hoppet i taket med musikken, ble det registrert jordskjelv helt i Sverige.

Dette ble omtalt i Adressa.

Spørsmål om jordskjelv