Geologisk kartlegging

NGU kartlegger Norges geologi, deriblant mineralressurser, berggrunn, løsmasser, havbunn, geofarer, landformer og grunnvann. Geologiske kart og data er helt nødvendige for en sikker samfunnsutvikling og et bærekraftig næringsliv.