Organisasjon og ansatte

NGU har cirka 200 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Vi er organisert i fire avdelinger og totalt 11 seksjoner.

NGUs medarbeidere pr. seksjon

NGUs organisasjonskart

Mari Prestvik
Kommunikasjonssjef


Avdeling
RESSURSER OG MILJØ

Henrik Schiellerup
Avdelingsdirektør

Siw-Christin Taftø
Seksjonsleder

Kari Aslaksen Aasly
Seksjonsleder

Avdeling
JORDOVERFLATE OG HAVBUNN

Kjersti Løvseth Ruud
Avdelingsdirektør

Martina Bøhme
Seksjonsleder

Reidulv Bøe
Seksjonsleder

Avdeling
KARTLEGGING OG ANALYSE

Jostein Mårdalen
Avdelingsdirektør

Seksjon
GEOFYSIKK

Marco Brønner
Seksjonsleder

Tine Larsen Angvik
Seksjonsleder

Avdeling
VIRKSOMHETSSTYRING OG IKT

Kari Rannov Bostad
Avdelingsdirektør

Mari Prestvik
Seksjonsleder

Arve Tegnander
Seksjonsleder