Geologi på havbunnen

Havbunnen dekker omkring 361 millioner km² eller nær 71 prosent av jordoverflatens samlede areal. Gjennomsnittlig ligger havbunnen 3800 meter under havoverflaten.

Hva er det dypeste punktet på havbunnen i Norge?

Utenfor Norge ligger kontinentalsokkelen, som en brem av grunt hav. Fra sokkelen fører kontinentalskråningen ned til dyphavet.

Dyphavsslettene i verdens havområder ligger gjerne på mellom 4000 til 6000 meter. Det dypeste punktet i norske havområder er Molloydypet på 5569 meter.

Hvordan dannes ny havbunn?

Langs de vulkanske midthavsryggene i Atlanterhavet blir det stadig dannet ny havbunnsskorpe av lavabergarten basalt, som presser havbunnen utover til hver sin side.

På den måten utvides også selve havet med noen få centimeter i året. Skorpen blir gradvis dekket av løse sedimenter av sand og slam fra land, av døde organismer i havet og av avsetninger utfelt fra kjemiske reaksjoner mellom vann og bergarter på bunnen.

Havbunn dannes altså hele tiden og kan være opp mot 175 millioner år gammel lengst borte fra midthavsryggene.

Kontaktperson om havbunnen