Publikasjoner

NGU utgir hvert år en lang rekke publikasjoner og -serier, både vitenskapelige og populærvitenskapelige.

Mange av disse publiseres på dette nettstedet, som for eksempel NGU-rapporter, NGU Bulletin, osv.

I tillegg administrerer NGU en database med geologisk litteratur i Norge. I den finner du både NGUs rapporter og publikasjoner, og publikasjoner fra andreinstitusjoner ol om geologi. Denne søkemåten brukes i stor grad som en referansedatabase for vitenskapelig publisering.

Kontakt våre bibliotekarer!