Publikasjoner

På denne siden kan du søke etter NGUs egne publikasjoner, samt i geologisk litteratur om Norge, som er samlet i en egen referansedatabase. Du kan søke via to ulike søkeinnganger:

Søk i referansedatabase for geologisk litteratur om Norge

Søk i NGUs egne publikasjoner

Spørsmål om publikasjoner og søk rettes til våre bibliotekarer på biblioteket@ngu.no