Geologiske ressurser

Samfunnet har behov for store mengder mineraler og metaller for å bygge hus og veier, for transport, verktøy- og vareproduksjon, og ikke minst for å kunne produsere moderne teknologi og fornybar energi. Norge er rikt på geologiske ressurser.

Hva er geologiske ressurser?

Geologiske ressurser omfatter mange ulike typer naturressurser. På NGU deler vi vanligvis ressursene inn i metaller som jern og kobber og industrimineraler som kvarts og kalk. Vi omtaler pukk og grus som byggeråstoffer og vi omtaler naturlig byggestein som – nettopp – naturstein.

Men geologiske ressurser handler ikke bare om stein og mineraler. Grunnvarme og grunnvann er geologiske ressurser, og norsk geologi omfatter fantastiske lokaliteter som har stor attraksjonsverdi. De geologiske attraksjonene kaller vi vår geologiske arv.

NGU kartlegger og undersøker hvor i Norge man finner de ulike geologiske ressursene. Vi kartlegger for å sikre fremtidig næringsutvikling basert på norske naturressurser og for god miljø-, natur- og ressursforvaltning. NGU prioriterer kartlegging av kritiske og strategiske mineraler, i tråd med Norges mineralstrategi

Mineralressurser

Mineralressurser omfatter stein, mineraler og metaller som kan utvinnes fra gruver, steinbrudd og sand- og grustak. Vi er alle avhengig av mineralressurser i vår hverdag, men en rekke mineraler og metaller er kritiske for utvikling av grønn teknologi og industri. De kritiske mineraler og metaller omtaler vi gjerne som kritiske råvarer.

Byggeråstoffer

Byggeråstoffer er sand, grus og pukk, og naturstein. Disse ressursene brukes for å lage bygninger, betong, veier og infrastruktur.

Grunnvann

Grunnvann er viktig for kvaliteten på drikkevannet, men kan også brukes til energibrønner.

Grunnvarme

Grunnvarme kan brukes som et miljøvennlig alternativ til oppvarming av bygninger.

Geologisk arv

Geologisk arv er steder hvor geologien kan ha stor betydning for forskning, forvaltning og turisme. I henhold til Naturmangfoldsloven skal naturen i dette geologiske mangfoldet ivaretas. Det er viktig at de som jobber med arealplanlegging og konsekvensutredning bruker NGUs kart for å ha oversikt over disse stedene.

Geologiske severdigheter kan være spennende steder å besøke for turister som fjell, gruver og andre steder.