Hva brukes mineraler og metaller til?

Se oversikten over hvor viktig mineraler, metaller og grunnstoffer er for at vi skal få kunne laget mat, elbiler, PC-er, mobiltelefoner og andre samfunnskritiske verktøy. Mineraler, metaller og grunnstoffer er helt nødvendig for et bærekraftig samfunn og for å gjennomføre det grønne skiftet.

Oversikten som brosjyre og plakat

Oversikten over hva mineraler og grunnstoffer brukes til finnes også som brosjyre og plakat.