Metaller

Du kan også åpne kartet i full bredde.

Metaller er grunnstoff som lett gir fra seg elektroner og danner metallbindinger. Metaller leder strøm og varme, og kjennetegnes ved egenskaper som høy tetthet, høyt smeltepunkt og metallglans.

Hvilke hovedtyper finnes av metaller?

  • Edelmetaller; gull, sølv, og litt mer uvanlige metaller i platinagruppen.
  • Jern, titan og jernlegeringsmetaller, som mangan, krom, nikkel, kobolt, vanadium, molybden og wolfram.
  • Basemetaller; kobber, sink, bly, arsen, antimon, vismut og tinn.
  • Spesialmetaller; niobium, tantal, beryllium, litium, scandium og sjeldne jordartselementer.
  • Andre metaller; for eksempel kvikksølv, cesium, silisium og aluminium.

Hvilke metalliske råstoffer utvinnes i Norge?

Det har vært drift på en rekke metalliske råstoffer i Norge.

Det er utvunnet og laget konsentrater av:

Fram til 1980-tallet var metaller de viktigste råstoffene for norsk gruveindustri.

I dag er det hovedsakelig drift på jerntitanoksidet ilmenitt i Sokndal i Rogaland, og på jernoksidet hematitt i Rana i Nordland. Disse malmene bearbeides til høyt spesialiserte produkter.

I Sokndal foredles malmen til produksjon av hvitt fargestoff, mens Rana produserer råstoff for framstilling av blant annet jern- og stålprodukter.