Industriavtale styrker mineralsamarbeid med EU

Image
Avdelingsgdirektør Henrik Schiellerup, NGU
Avdelingsdirektør for ressurser og mijø i NGU, Henrik Schiellerup. Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NGU

Norge og EU inngikk 21. mars et strategisk industripartnerskap som får direkte innvirkning på gjennomføringen av mineralstrategien. Partnerskapet er del av "Grønn allianse" fra 2023, og omfatter i første omgang utvikling av integrerte verdikjeder for kritiske råvarer og batterier.

- EUs arbeid for å sikre robuste forsyningskjeder av råvarer til Europas fremtidige industri er utrolig viktig også for Norge – og for oss i NGU. Norge spiller samtidig en viktig rolle som europeisk råvareprodusent og har et stort potensiale for økt mineralutvinning. At partnerskapet endelig har blitt underskrevet er et langt og viktig steg for Norge og EU. Det sier Henrik Schiellerup, NGUs avdelingsdirektør for ressurser og miljø.

Mer robuste forsyningskjeder

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skriver følgende i sin pressemelding om industrisamarbeidet:

«Råvarer som mineraler og metaller er en forutsetning for å gjennomføre det grønne og digitale skiftet, og Norge er viktig leverandør av mange kritiske råvarer. Det er også viktig for Norges posisjon overfor strategiske samarbeidspartnere og allierte». .

– Det gjør oss sårbare at store deler av forsyningskjedene for kritiske råvarer er konsentrert i enkeltland, som blant annet Kina. Vi må derfor bidra til å sikre både vår egen og våre samarbeidspartneres tilgang til mineraler og metaller som trengs til det grønne og digitale skiftet. Økt samarbeid med EU på dette området vil kunne redusere sårbarheter i verdikjedene, sier Næringsminister Jan Christian Vestre i pressemeldingen.

Grønt industriløft

I følge NFD tar det nye industripartnerskapet tar utgangspunkt i Grønt industriløft, i tillegg til Batteristrategien (2022) og Mineralstrategien (2023).

– Vi bringer samarbeidet mellom EU og Norge til et annet nivå, ettersom dagens signering er av strategisk betydning. Dette vil skape et bredt spekter av muligheter for næringsliv og forskning på begge sider, og styrke både vårt industrisamarbeid og våre politiske bånd, siteres Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič i NFDs pressemelding.

Nyhetsarkiv