- Norge er et attraktivt land for mineralutvinning

Image
Jørgen Stenvold på Explore NGU 2024.
Stenvold mener Norge bør være mer selvforsynt og at Norge må kartlegge mer av geologien. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU.

- Norge er et attraktivt land i EU-sammenheng fordi vi har de geologiske forutsetningene for å finne kritiske mineraler og metaller, er et pålitelig land, og kan utvinne ressurser på en bærekraftig måte, sier Jørgen Stenvold. Han er prosjektdirektør for Norge Mineraler AS.

- Trengs mer kartlegging i Norge

Stenvold deltok på Explore NGU 2024, hvor leteindustrien samlet seg for å utveksle erfaringer, og diskutere hvordan NGU kan hjelpe industrien best mulig.

NRK har skrevet om at det finnes verdier for flere hundre milliarder kroner i Eigersund kommune. Her jobber Norge Mineraler AS aktivt for å undersøke hva som finnes og kan utvinnes, bl.a. basert på NGUs kart og data.

- Vi har siden 2019 boret over 80 km i Eigersund kommune og sammen med mulighetsstudier vil vi før året er omme brukt en milliard kroner. Men det trengs enda flere undersøkelser i Norge fordi vi er langt etter kartleggingen som er gjort i Sverige og Finland. De siste årene med pandemi og krig har økt usikkerheten rundt tilgang på ressurser, så det vil bli enda viktigere å være selvforsynt framover fordi mineralleting tar lang tid. Vi satser selv på å ha en aktiv gruve i Eigersund i dette tiåret, forteller Stenvold.

- Et effektivt land å operere i

Image
Johannes Holzäpfe på Explore NGU 2024.
Holzäpfel er glad for at det blir mer mineralleting i Norge. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU.

Johannes Holzäpfel som er letesjef for EMX Royalty Corporation synes også Norge er et bra land å lete etter mineraler i. EMX er den største mineralinteresseholderen i Norge, med prospekter på blant annet Røros, Bamble, og Kåfjord.

- Selv om det kan være dyrt å være på ferie her, har Norge utmerket infrastruktur med veier og strøm overalt. De lave energikostnadene og de meget kompetente arbeiderne her, gjør at gruvedriften vil bli veldig effektiv. Siden geologien går på tvers av landegrenser går provinser med verdifulle forekomster fra Sverige og Finland inn i Norge også. Potensialet kan være stort i områder som ikke er tilstrekkelig kartlagt ennå.

Holzäpfel er glad for at det er blitt mer fokus på mineralleting i Norge, men ønsker seg bedring på et punkt.

- Mineralleting tar lang tid og koster en del. Norge bør se på deres momsregler og la oppstartsbedrifter få tilbake moms på lik linje med etablerte. Dette er ikke kun et problem for mineralbransjen, men for alle oppstartsbedrifter uten mye penger, poengterer han.

Les mer

Nyhetsarkiv