Hopp til hovedinnhold

Brukerseminar - ExplOre NGU 2024

Image
ExplOre NGU illustrasjonsfoto

For andre år på rad arrangerer NGU et brukerseminar med leteindustrien innenfor mineralnæringen i Norge. Her ser vi blant annet på hvilke data som er tilgjengelige, hvilket informasjonsbehov industrien har, og hvordan samarbeidet mellom offentlig og privat virksomhet fungerer.

Arrangementet starter med lunsj 15. februar, og avsluttes med lunsj 16. februar.

Program

Dag 115.februar
11:30 Lunch og postere
12:30Velkommen
12:45 Hvordan Norges mineralstrategi påvirker NGUs arbeid v/Henrik Schiellerup
13:05 - 13:50Status for aktiviteter i 2023 v/sesjonsleder Kari Aslaksen Aasly
13:05Maskinlæring v/ Pedro Acosta - Gongora
13:15Karasjok Greenstone Belt, Trond Slagstad and Alf Orvik
13:25Innhenting av geofysiske data, Aziz Nasuti and Marco Brönner
13:35Mineralkartlegging v/ Terje Bjerkgård
13:50 – 14:20Kaffepause og postere
14:20 – 15:20Bransjecasestudier v/sesjonsleder Trond Slagstad
14:20 Bruvannprosjektet, Peter Dodds, Kingsrose Norge AS
14:40Grafitt i Vesterålen, Harald Hansen, LNS AS / Arctic Graphite
15:00Apatitt i Bjerkreim–Sokndal lagdelt intrusjon, Rogaland v/Askil Bryn, Norge Mineraler AS
15:20 - 16:15Gruppearbeid v/ Trond Slagstad
15:20Oppsummering av gruppearbeid fra tidligere år
15:30Gruppearbeid
16:15 - 16:45Diskusjoner og spørsmål v/ Tine Larsen Angvik
16:45 - 17:15Forfriskninger og postere
19:00 - Middag
Dag 216.februar
09:00 Velkommen til dag 2 v/ Marco Brönner
09:15 – 10:15Utvalgte prosjekter ved NGU, med fokus på anvendte metoder, v/sesjonsleder Marco Brönner
09:15Kodal-prosjektet, Oslo rift v/Nolwenn Coint
09:30GREENPEG v/Claudia Haase
09:45Sporelementmikroanalyser i sulfider v/Eduardo Mansur
10:00Mineralressurser og geofysikkdatabaser v/Agnes M. Raaness og Sofie Gradmann
10:20 - 10:30Siste nytt, Nasjonalt borkjerne- og bergprøvesenter Løkken (NBPS) v/Elin Sagvold
10:30 - 11:00Kaffepause og postere
11:00 - 12:00Oppsummering og avsluttende diskusjon v/sesjonsledere Kari Aslaksen Aasly og Marco Brönner
11:00Oppsummering av gruppearbeid fra dag 1
11:10Diskusjon
12:00 – 13:00Lunsj og postere
13:00 - Slutt på workshop. For de som ønsker det vil det være anledning til å besøke laben ved NGU. Det vil også være muligheter for å diskutere med deltakende geologer og geofysikere fra NGU.

Dialogbasert møte

Brukerseminaret blir en blanding av presentasjoner, brukerhistorier og diskusjoner.

Kontaktpersoner for ExplOre NGU 2024

Arrangementet er avsluttet

Se kommende arrangement.