18. februar 2023

Nyttig brukerseminar med leteindustrien

Seksjonsleder Marco Brönner og representanter fra mineralindustrien.
Kaffepause! Seksjonsleder Marco Brönner og representanter for flere leteselskaper under brukerseminaret i februar. Foto: NGU
Et tjuetalls engasjerte personer fra malmleteindustrien deltok på NGU sitt brukerseminar «ExplOre NGU» 14. og 15. februar. Målet med seminaret var to-delt: Å gi leteselskapene kjennskap til NGUs geologiske, geokjemiske og geofysiske data, samt å høre hvilke erfaringer og ønsker de har knyttet til bruk og nytteverdi av disse dataene. Hvordan kan NGU styrke datakvalitet og tilgjengelighet for brukerne?

Seksjonsleder Marco Brönner og fungerende avdelingsdirektør Kari Aslaksen Aasly var ansvarlige for brukerseminaret. De mener denne måten å møte brukerne på er svært nyttig for alle parter.

Ønsker at geologiske data blir enda mer brukerorienterte

- Det grønne skiftet krever økt tilgang til kritiske mineraler og råvarer, og disse må utvinnes og forvaltes på en bærekraftig måte gjennom hele verdikjeden. Her står Norge i en særstilling, og det haster å finne drivverdige mineralressursforekomster. Leteindustrien trenger derfor gode, relevante data, og NGU må tilgjengeliggjøre disse dataene på en så brukerorientert måte som overhodet mulig. På brukerseminaret fikk vi høre hvordan vi kan bli enda bedre på nettopp dette, forteller Kari Aasly.

Kari Aslaksen Aasly og Marco Brönner med folk fra seminaret i bakgrunnen.
Fungerende avdelingsdirektør Kari Aslaksen Aasly og seksjonsleder Marco Brönner var ansvarlige for brukerseminaret. Foto: NGU

Leteindustrien har ordet: Hva er bra og hva kan bli bedre?

Flere leteselskaper holdt presentasjoner i løpet av seminaret. Her ble de utfordret til å komme med både ris og ros til NGU. Konkrete punkter som ble nevnt av de ulike aktørene var blant annet:

  • NGU som offentlig etat har en veldig viktig rolle med å sette behovet for kritiske mineraler på dagsorden.
  • NGU bør intensivere geofysiske målinger fra lufta, både tempomessig og i omfang.
  • Kartlegging bør prioriteres til områder med antatt drivverdige mineralressursforekomster.
  • NGUs data bør gjøres ytterligere tilgjengelige for industrien. I tillegg bør ansatte være tilgjengelige for faglig hjelp og diskusjoner – gjerne også utenfor norsk kontortid!
  • NGU bør publisere nyhetsbrev spesifikt rettet mot leteindustrien.
  • Regelverk og lokalt byråkrati bør ikke stå i veien for gjennomføringen av ny, nasjonal mineralstrategi.
  • Norsk momsregelverk kan gjerne bli bedre! Det må være økonomisk mulig for industrien å lete, på tross av høy risiko. 

- Tilbakemeldingene fra industrien disse to dagene bekrefter at gratis tilgjengelige data fra NGU har svært høy relevans og verdi. Samtidig mener de at vi kan gjøre disse dataene enda mer tilgjengelige og brukerorienterte. De mener også at NGUs Nasjonale borkjernelager og prøvesenter (NBPS) på Løkken er en helt unik skattkiste for leteindustrien, og at senteret bør utvides ytterligere. Disse konkrete tilbakemeldingene vil vi følge opp. Basert på ønsker fra deltakerne kommer vi også til å arrangere et nytt ExplOre NGU-seminar neste år, sier Marco Brönner.


Direktør May Britt Myhr ønsket velkommen til brukerseminaret "ExplOre NGU 14. februar. Foto: NGU.