Regjeringen etablerer hurtigspor for mineralvirksomhet

Image
Jan Christian Vestre med representanter fra NGU og DMF.
Jan Christian Vestre arrangerte work shop med NGU og DMF høsten 2022, som del av arbeidet med ny mineralstrategi. Foto: DMF.
Lille julaften ble regjeringens nye hurtigspor for kritiske mineraler lansert av næringsminister Jan Christian Vestre. NGU skal som del av hurtigsporet prioritere geologisk kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler, og tilgjengeliggjøre og tilrettelegge data fra slike områder. Hurtigsporet er en sentral del av Norges nye mineralstrategi, som kommer våren 2023.

- Hurtigsporet og den tydelige føringen fra regjeringen er i tråd med NGUs pågående kartlegging av kritiske mineraler, og vi innretter oss nå på å intensivere dette arbeidet ytterligere i årene som kommer. Jeg vil også understreke at like viktig som kartleggingen vår, blir vårt arbeid for å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge data. Våre kart og data er svært viktige byggesteiner for at forvaltning, næringsaktører og samfunnet som helhet skal skape og videreføre bærekraftig og fremtidsrettet mineralindustri i Norge. Det sier fungerende avdelingsdirektør Kari Aslaksen Aasly i NGU.

Øker tempoet for å sikre mineralforsyning

- Utviklingen av mineralprosjekter tar for lang tid. Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet. Det er behov for kritiske råvarer, derfor er det viktig å stimulere til utvikling av slike prosjekter. Nå lanserer vi et hurtigspor for kritiske råvarer, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember.

Hurtigsporet innebærer at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) skal etablere en nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltakelse fra kommuner og tiltakshavere.

Videre skal direktoratet prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer, og utarbeider rådgivende verktøy for mineralaktivitet.

Pressemelding på regjeringsnettside - Næringsministeren varsler hurtigspor for mineralvirksomhet

Nyhetsarkiv