Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
18.10.2019

Kartlegg landformer i Noreg

No aukar kunnskapen om norske landformer skapt av is og vatn frå siste istid.
Nyhet
17.10.2019

- Håper denne nye fortellermåten gjør at flere får vite om kartene

Se hvordan video, kart og bilder og mer viser nytten av havbunnskartene til Mareano.
Blogg
31.10.2019

150 år med det periodiske system

Periodesystemet er basert på kjemiske likheter og ulikheter mellom grunnstoffene som alt - inkludert oss selv - består av.
NGU-dagen 2020
05.11.2019

Geologi i kystsonen

Temaet for NGU-dagen 2020 er Geologi i kystsonen. Hold av torsdag 6. februar.
Konferanse
04.11.2019

Young Trondhjemites 2020

Datoen er satt for den femte konferansen for unge geoforskere.
ÅRSMELDING
24.05.2019

Brikker fra 2018

May Britt Myhr presenterer sin første årsmelding som direktør ved NGU. Her finner du BRIKKER.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.