Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
08.02.2019

Internasjonalt samarbeid gir bedre kart og mer valuta for pengene

Kan på sikt føre til betydelige besparelser.
Nyhet
05.02.2019

- Nasjonalmuseet har stor betydning for steinbransjen

Det nye nasjonalmuseet roses for skiferbruk.
Blogg
21.11.2018

28 landformer på rødlista

Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. Her har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere.
MØTE 4. APRIL
31.01.2019

Geologiske ressurser i Trøndelag

Vi inviterer til innspillmøte og brukersamling om geologiske ressurser i Trøndelag.
Evaluering
25.01.2019

Må bli enda sterkere på kartlegging

NGU må i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene, heter det i en ny evaluering av institusjonen.
Konferanse
23.11.2018

Young Trondhjemites 2019

Påmelding er nå åpen. Meld deg på her.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.