Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
28.02.2020

Skred skyldtes mangelfull sikring

Et ekspertutvalg har kartlagt årsakene skredet over E18 i Vestfold.
Nyhet
12.02.2020

Send foto til «Tiårets geologibilde»

Har du et blinkskudd som du gjerne vil dele med andre? Bli med på fotokonkurranse!
Blogg
19.02.2020

Michelin possible

Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Hvordan er det mulig?
NY TURBOK
10.02.2020

På stein og sti

Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! NGU har gitt ut "På stein og sti" fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.
NGU-dagen 2020
05.11.2019

Geologi i kystsonen

Her finner du alle foredragene fra NGU-dagen 2020. Temaet var Geologi i kystsonen.
Konferanse
04.11.2019

Young Trondhjemites 2020

Hold av 27.mars 2020 da den femte konferansen for unge geoforskere blir arrangert. Meld deg på her.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.