Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Illustrasjon: Jordkloden og forsiden til de to bøkene.
29.11.2022

Lærebok om grenser i jordskorpa

NGU-forsker Gwenn Peron-Pinvidic står bak en ny lærebok om overgangen mellom kontinenter og hav.
Nyhet
Et Piper Navajo-fly kartlegger Framstredet og samler inn magnetiske data.
22.11.2022

Havområde sprer seg saktere enn antatt

Havbunnsspredningen i Framstredet mellom Svalbard og Grønland er mindre enn tidligere antatt.
Blogg
Erik Storrønning analyserer vannprøver.
09.11.2022

Sjekker drikkevann i Ghana

Nylig var NGU-forsker Atle Dagestad på feltarbeid i Bolgatanga-området i Nord-Ghana som mentor og faglig veileder for masterstudent Erik Storrønning.
Nyhet
Ammunisjon på bunnen av Mjøsa.
29.11.2022

- Kanskje vi har Europas dypeste innsjø?

Er Mjøsa Europas dypeste innsjø? Hvor farlig er forurensningen fra krigsdumpet ammunisjon? NGU ønsker å bidra med mer kunnskap.
BASE-PROSJEKTET
18.11.2022

Avslører gneisens reise mot overflaten

Han leter i røttene av de gamle norske fjellkjedene. Forskere vil vite mer om hvordan det norske landskapet ble dannet.
Blogg
En stein satt sammen av mange andre stein holdes opp.
08.08.2022

"Kulesteinen på Kuli"

Konglomeratet fra Kuli fra ca 360-400 milillioner år siden, former noe av det mest særegne landskapet vi har i Norge.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.