Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
18.11.2020

Hvordan skal vi håndtere et framtidig våtere og villere klima i urbane strøk?

Se videoforedrag og diskusjon fra Norsk vannforenings nylige fagtreff.
Nyhet
05.10.2020

Kva trigga opninga av Atlanterhavet?

Eit tokt utenfor Midt-Noreg neste år skal gje meir kunnskap om opninga av Atlanterhavet for nesten 55 millionar år sidan.
Blogg
06.08.2020

Jettegryta!

Istid og jettegryter. Svartmetallbandet Enslaved har henta inspirasjon direkte frå geologi.
Trøndelagsprogrammet
18.11.2020

Den tapte skiferdalen

Hundretusener av takskiferplater ble årlig brutt i Stjørdal. Bli med og se sporene etter en hundreårig storindustri.
Gratis nettbasert foredrag
11.11.2020

Gratis webinar om geologiske data

Foredraget vil vise mange typer digitale geologiske data fra fylkeskommunene Vestfold og Telemark, og Viken. Påmelding innen 20. november.
GNIST-prosjektet
14.10.2020

- Vil løfte fram interessante steder i Indre Skandinavia

Flere steder som er viktig for naturmangfoldet, reiselivet og turister vil bli vist fram i GNIST-prosjektet.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.