Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
08.09.2020

Lufttrykk aukar skadane ved fjellskred

Kraftige luftstraumar kan drepe menneske og slå ned skog heile tre kilometer unna eit fjellskred.
Nyhet
27.08.2020

- Marine grunnkart betyr enormt mye

Stabelavløpning for kartleggingen av kystsonen i Ålesund og Giske kommuner på Sunnmøre.
Blogg
06.08.2020

Jettegryta!

Istid og jettegryter. Svartmetallbandet Enslaved har henta inspirasjon direkte frå geologi.
Forskningsdagane 2020
16.09.2020

Lær deg å bake steinmuffins

Visste du at vi et stein kvar dag? NGU-forskarane Tine L. Angvik og Guri Venvik har oppskrift på steinmuffins og meir.
Nytt datasett
19.08.2020

Nye geokjemiske data fra Trøndelag

NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
SPECIAL PUBLICATION
05.08.2020

Spesialutgave om Svalbard

NGU har utgitt en spesialutgave om den geologiske arkitekturen i Svalbards devonbassenger, og om øygruppas fjellkjededannelse.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.