Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
20.03.2021

Fisk innesperret i nær 300 år etter vulkanutbrudd

Et vulkanutbrudd på Jan Mayen lukket utløpet til en liten innsjø og stengte inne arktisk røye.
Nyhet
18.03.2021

Nye geokjemiske datasett

Nye resultater for kjemisk analyse av organisk jord/humus fra 454 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
Blogg
07.04.2021

Kystkartlegging på stø kurs

Tre direktører om kystnær kartlegging langs norskekysten: - Et grunnlag for en bærekraftig næringsutvikling.
NGU-dagen 2021
12.03.2021

Se opptak fra NGU-dagen 2021

Se videoforedrag om Smart bruk av geologi fra årets NGU-dag.
Webinar for guider
10.03.2021

Webinarserie: Å guide i det geologiske landskapet

Velkommen til syv digitale møter om å formidle den geologiske arven, slik at du kan gi dine besøkende det lille ekstra i din kommunikasjon.
GEOLOGISK ARV
09.02.2021

Flyttblokk på Farstadsanden

Serie: Geologiske steder vel verdt et besøk. Bli med til Hustadvika i Møre og Romsdal.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.