Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
Folk på kaia under dåpen.
20.03.2023

Høyteknologisk forskningsfartøy døpt i Trondheim

NGUs nye maringeologiske forskningsfartøy, FF «Geologen», ble mandag 20. mars døpt ved kai i Trondheim.
Nyhet
Tydelig norsk representasjon under PDAC 2023 i Toronto, Canada
12.03.2023

Norske kritiske mineraler høyt på dagsorden på PDAC

Statssekretærer og ambassadører på PDAC og Nordic Mining Day setter nordiske mineraler på dagsorden i EU og Canada
Blogg
Dumper med et lass med pukk.
01.03.2023

Grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning

NGU har nå utarbeidet en revidert klassifikasjon av grus- og pukkforekomster av nasjonal eller regional betydning.
NYHET
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon
13.01.2023

Regjeringen etablerer hurtigspor for mineralvirksomhet

NGU skal prioritere geologisk kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler. Foto: NTB/SMK
Nyhet
Ammunisjon på bunnen av Mjøsa.
29.11.2022

- Kanskje vi har Europas dypeste innsjø?

Er Mjøsa Europas dypeste innsjø? Hvor farlig er forurensningen fra krigsdumpet ammunisjon? NGU ønsker å bidra med mer kunnskap.
BASE-PROSJEKTET
18.11.2022

Avslører gneisens reise mot overflaten

Han leter i røttene av de gamle norske fjellkjedene. Forskere vil vite mer om hvordan det norske landskapet ble dannet.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Om geologien i Trøndelag

Gjennom Trøndelagsprogrammet har NGU foretatt en grundig kartlegging av geologien i Trøndelag. Programmet har blitt realisert i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt berggrunnskart over Norge

Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.