Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
16.07.2021

Ny isbrekunnskap gir bedre havnivåmodeller

Hva skjer med isdekkene på Grønland og i Antarktis? Forskere har lært mer om hvordan underlaget påvirker isen.
Nyhet
08.07.2021

Kartlegger magnetismen i Fensfeltet

Magnetiske målinger i Fensfeltet skal gi enda bedre oversikt over de sjeldne jordartsmetallene i området.
Blogg
13.07.2021

Kartlegger Kristiansund

Vi kartlegger Kristiansund! NGU prioriterer større byområder i kartleggingen av norsk berggrunn.
Årsmelding 2020
10.06.2021

Smart bruk av geologi

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. I SMART, årsmeldingen for 2020, viser vi noe av det vi har oppnådd det siste året. God lesing!
GEOLOGISK ARV
02.06.2021

Gammel gneis i Oslo

Serie: Geologiske steder vel verdt et besøk. Bli med til Akershusklippen midt i Oslo.
Frist 1.august
01.06.2021

Spørreundersøkelse om grunnvann

NGU vil gjerne høre om utfordringer med grunnvann på tvers landegrensene og hvordan administeringen av grunnvann fungerer i Norge.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Trøndelagsprogrammet

Trøndelag fylkeskommune har bevilget 5,6 millioner kroner over tre år til kartlegging av geologiske ressurser i Trøndelag. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gått inn med til sammen 10,4 millioner kroner.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge

Hovedmålet med prosjektet er å lage et nytt 1:1 million berggrunnskart over Norge, det vil si et kart i A0-størrelse og målestokk 1:1 million, som viser hovedtypene av berggrunn i hele landet.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Ocean Space

NGU samarbeider med NTNUs Senter for fremragende forskning AMOS og andre relevante forsknings- og industrimiljøer i Norge og internasjonalt for å videreutvikle NGUs metodikk for kartlegging av havbunnen.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.