Norge og USA etablerer strategisk mineralsamarbeid

Image
Jan Christian Vestre i Det hvite hus, USA
Næringsminister Jan Christian Vestre og Deputy National Security Advisor Daleep Singh i Det hvite hus 17. april 2024. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

I et møte i Det hvite hus 17. april ble norske og amerikanske myndigheter enige om å starte formelle forhandlinger om strategisk mineralsamarbeid. Avtalen føyer seg inn i en rekke nye internasjonale mineralavtaler for Norge.

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte Deputy National Security Advisor Daleep Singh i Det hvite hus. - Norge og USA er nære allierte og et formalisert samarbeid om mineraler vil gi en mer forutsigbar tilgang på råvarer, samtidig som det har stor betydning for norske eksportarbeidsplasser, uttaler Jan Christian Vestre i en pressemelding 18. april.

NGUs arbeid og norske mineraler i internasjonalt perspektiv

Avdelingsgdirektør Henrik Schiellerup ved NGU er glad for at Norge og USA nå er enige om å etablere en stragisk avtale om mineralsamarbeid:

- Avtalen om et strategisk mineralsamarbeid mellom USA og Norge er enda et signal om at norsk mineralproduksjon er viktig, ikke bare for norsk verdiskaping, men også for verdikjeder hos våre handelspartnere og allierte. Det setter også NGUs arbeid i perspektiv som leverandør av geologiske data, som er helt nødvendig for utvikling av ny mineralnæring i Norge, sier Schiellerup.

Image
Jan Christian Vestre og Henrik Schiellerup på Kongsberg Agenda 2023
Jan Christian Vestre og Henrik Schiellerup møttes for en prat under Kongsberg Agenda samme uke som regjeringens mineralstrategi ble lansert i juni 2023. Foto: NGU

Grønne verdikjeder, arbeidsplasser og partssamarbeid

En stor norsk næringslivsdelegasjon besøkte nylig både øst- og vestkysten i USA. Kronprins Håkon og næringsminister Vestre ledet an, og både LO- og NHO-ledelsen deltok. Trepartssamarbeidet trekkes fram som en unik faktor i Norge, som fremmer en bærekraftig mineralnæring med fokus på arbeidstakerrettigheter, miljø og grønn omstilling.

- Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet og Norge har store mineralressurser. Forhandlinger om et strategisk mineralsamarbeid med USA er veldig positivt. Det bidrar både til utvikling av grønne verdikjeder og arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i pressemeldingen fra NFD.

- Det er gode nyheter at Norge og USA skal starte formelle forhandlinger om strategisk mineralsamarbeid. Dette er viktig for mineralindustrien i Norge, og vi håper dette leder til markedsadgang for norske bedrifter. Vi har unike mineralressurser som vil være viktig for energiomstillingen, kommenterer NHO-direktør Ole Erik Almlid i den samme pressemeldingen.

Nyhetsarkiv