Skal styrke verdiskapingen for norsk naturstein

Image
Et larvikittbrudd
Fra et larvikittbrudd. Et samarbeid mellom bransjen og forskning skal styrke verdiskapingen fra uttak til bruk. Foto: Tom Heldal

Næringsliv og forskere skal finpusse og styrke verdiskapingen for blant annet Norges nasjonalbergart larvikitt. Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft.

- Satsingen og effekten gjelder for all naturstein, men larvikitt står for over halvparten av salgsverdien i Norge, og nesten 90 prosent av eksportverdien, forteller seksjonsleder Karl Aslaksen Aasly ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

NGU deltar i prosjektet «LarvikittEN» sammen med Sintef og en klynge natursteinbedrifter.

Skape nye verdier

Prosjektleder og seniorforsker Lisbeth Alnæs i Sintef mener det er mye å hente for både næringen selv, brukerne og miljøet gjennom dette forskningssamarbeidet. Til bransjeforeningen Norsk Bergindustri sier hun blant annet at det er mulig å skape nye verdier og øke ressursutnyttelsen ved å lage flere produkter.

- Vi kan samtidig øke konkurransekraften gjennom god og anvendbar dokumentasjon av tekniske egenskaper og miljøavtrykk. Det vil gi innkjøperne bedre beslutningsgrunnlag og gjøre det enklere å ta miljøriktige valg som favoriserer både bærekraft og funksjonalitet, sier hun.

Kortreist stein

NGU-forsker Mark Simoni leder en av fire arbeidspakker i prosjektet. Han mener at det også er en stor vekstmulighet i å erstatte noe av natursteinimporten med kortreist stein. - Ved å bruke naturstein i stedet for betong, kan vi redusere klimautslippene, fremme regional utvikling og bidra til å skape vakre bymiljøer med lang levetid, sier Simoni.

Prosjektet ønsker også å samle aktørene i bransjen for at samarbeidet skal bli bedre langs hele verdikjeden, fra uttak til bruk.

Første skritt i «LarvikittEN» er å kartlegge aktørene, ressurstilgangen, samarbeidsformer, markedsmuligheter og produksjonskapasitet. Så vil prosjektet spre kunnskap, sette søkelyset på bærekraft og bidra til bedre produktdokumentasjon, produktutvikling og gjenbruk.

Regional støtte

Prosjekteier er Norges største uttaksbedrift av naturstein, Lundhs AS. I tillegg deltar de tre foredlingsbedriftene Larvikittblokka AS, Rocks of Norway AS og Strandberg Stein AS.

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark støtter prosjektet med tre millioner kroner.

Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.
Nyhetsarkiv