Høyteknologisk forskningsfartøy døpt i Trondheim

Image
Stort folkeoppmøte på døp av FF Geologen. Mange har på finklær som dress og bunad.
Mange var møtt fram for å oppleve dåpen av NGUs nye forskningsfartøy. Alle foto: Gudmund Løvø, NGU.
NGUs nye maringeologiske forskningsfartøy, FF «Geologen», ble mandag 20. mars døpt ved kai i Trondheim. Både næringsminister Jan Christian Vestre og ordfører Rita Ottervik deltok i det høytidelige arrangementet ved hurtigbåtterminalen. Båtens gudmor var NGUs direktør May Britt Myhr, som sto for den offisielle dåpshandlingen ved å kaste sjøvann på skroget.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har det nasjonale ansvaret for å kartlegge Norges geologi på fastlandet og på havbunnen langs kysten.

Kritiske geologiske data 

Image
Jan Christian Vestre og Rita Ottervik sitter i førersetet på FF
Trondheims ordfører Rita Ottervik og næringsminister Jan Christian Vestre sitter i førersetet på FF "Geologen".

- Dette er en stor dag for NGU og et viktig bidrag til videre maringeologisk kartlegging, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

- FF «Geologen» er et høyteknologisk arbeidsverktøy i verdensklasse som vil gi oss kritiske geologiske data i mange år fremover. Det har stor verdi for fremtidig næringsutvikling, for samfunnssikkerheten, arealforvaltningen og for naturmangfoldet langs kysten vår, sier Vestre.

- Kartlegge kystnær havbunn

Image
May Britt Myhr døper FF "Geologen" med å hive vann på båten.
NGUs direktør May Britt Myhr døpte det nye fartøyet ved å kaste sjøvann på skroget.

NGUs direktør May Britt Myhr understreker at NGU forvalter viktig nasjonal infrastruktur for å kunne kartlegge Norges geologi og tilgjengeliggjøre nasjonale geologiske data.

- FF «Geologen» blir en svært viktig del av denne infrastrukturen. Båten er spesialdesignet for å kunne kartlegge geologien på vår kystnære havbunn, den har en hybrid, klimavennlig driftsløsning og sist, men ikke minst, er den tettpakket med høyteknologisk vitenskapelig utstyr, påpeker Myhr. 

Bærekraftig, hybrid driftsløsning 

Image
Reidulv Bøe blir intervjuet av NRK under dåpen av FF Geologen.
Reidulv Bøe blir intervjuet av NRK under dåpen.

Stortinget bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett 2021 totalt 60 millioner kroner til anskaffelse av et nytt forskningsfartøy. Kontrakten gikk til det finske verftet Kewatec, som har designet og bygget båten. Båten har en bærekraftig hybrid driftsløsning, støttet med tilskuddsmidler fra Enova.

Forskningstokt på grunt vann og i trange fjordarmer krever et spesialdesignet fartøy, og innsamling og analyse av geologiske data krever høyteknologiske instrumenter. Det vitenskapelige utstyret om bord er levert av Kongsberg-gruppen. 

Høy funksjonalitet

Image
Rita Ottervik, Jan Christian Vestre, May Britt Myhr og Kent Björklund på døpen av FF Geologen.
Rita Ottervik, Jan Christian Vestre, May Britt Myhr og Kent Björklund på dåpen av FF «Geologen» .

Kewatecs styreleder Kent Björklund sier at det har vært en ære for Kewatec å bli valgt som leverandør:

- NGUs forventninger til miljøvennlighet og høy funksjonalitet var positivt utfordrende og resulterte i helt nye unike løsninger for blant annet fremdriftspakke og måleutstyr, samt integrering av ombordsystemene. Vi klarte å velge ut og samarbeide med en rekke norske leverandører, som samtidig sørger for lokal service og vedlikehold de neste årene, forteller Björklund.

Han fortsetter:

- Vår oppdragsgiver har vært profesjonell, forståelsesfull og løsningsorientert, og samarbeidsånden har vært usedvanlig god. NGUs valg av et kunnskapsrikt konsulentbyrå, Transportutvikling, bidro sterkt til at alt gikk bra. Samtidig vil jeg takke de ansatte ved verftet, som med lidenskap har arbeidet mange timer og som har oppnådd et godt resultat.

Fartøyet er 24 meter langt og seks meter bredt, og ble overlevert NGU ved kai i Trondheim i slutten av januar.

Nyhetsarkiv