Driftsmeldinger

Geoscienceportal utilgjengelig

Vi opplever problemer med en underliggende tjeneste i vår Geoscience Portal for geofysiske data.
Feil er meldt inn til leverandør og vi avventer bistand.

Hendelse startet
Hendelse avsluttet