Hopp til hovedinnhold

Mareano-seminar: Mikroplast i marine sedimenter

Mareano Kjemigruppe inviterer til et fagmøte med utveksling av erfaringer og resultater knyttet til mikroplast i marine sedimenter.

Årlig havner mellom 9 og 14 millioner tonn plast i havet. Plastikk brytes ikke ned, bare opp, og danner små plastpartikler, som truer både dyreliv og planter.

Gjennom Mareano-programmet gjennomføres nå Norges største marine kartleggingsprosjekt, og vi dykker ned under havoverflaten for å diskutere den ferskeste kunnskapen fra sedimentanalyser, beste praksis for prøvetaking, og standardisering når nye funn skal rapporteres.

Program

Programmet oppdateres løpende. Endringer kan forekomme.

09:00Velkommen v/Kjersti Løvseth Ruud, NGU
09:05Mareano og mikroplast v/Terje Torsnes, NGU
09:15(Micro)plastic pollution and efforts to combat it in the arctic v/Thomas Maes and Helene Svendsen
PRØVETAKING
09:40Sedimentprøvetaking i Mareano kjemiprogram v/Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet
ANALYSEMETODER
10:05Havforskningsinstiuttets mikroplastlaboratorium og analyse av sedimenter med mikroplast v/Fred-Olav Libnau og André Bienfait, Havforskningsinstituttet
10:30* * Pause * *
10:45Pyrolyse GC/MS analyseteknikk og analytiske utfordringer v/Dorte Herzke, NILU
11:10 TBA v/ Stefania Piarulli, Sintef Ocean AS
11:35Size matters: the significance of the size fraction for a realistic assessment of the MP particles occurrence in marine sediments v/Alessio Gomiero, NORCE
12:00* * Lunsj * *
MIKROPLAST I MILJØET
13:00Kystnær jord som kilde for mikroplast i det marine miljøet v/Jakob Bonnevie Cyvin, NTNU
13:25Bildekkpartikler og annen mikroplast i norske sedimenter - erfaringer fra MIKRONOR v/Elisabeth Rødland, NIVA
13:50Microplastic pollution in sediments around Svalbard: from sea-ice-covered areas on the continental shelf to deep-slope gullies v/France Collard, NIVA
14:15Resultater fra Mareano mikroplast kartleggingen i norske havområder v/Henning K.B. Jensen, NGU
14:40Hva har dagens mikroplastseminar lært oss? v/Terje Thorsnes, NGU

Påmelding

Seminaret er hybrid, med mulighet for å delta fysisk hos Norges geologiske undersøkelse på Lade i Trondheim, samt digitalt via Teams.

Se kart

4. mars

4. mars 2024 kl. 09:00 - 14:45
Seminar
Påmeldingsfrist