“Our door is open, our ground is rich, and our rules are fair.”

Image
Nolwenn Coint, Marco Brönner, Henrik Schiellerup, Kari Aslaksen Aasly og Hanne-Kristin Paulsen står ved NGUs utstilling på PDAC 2024.
NGU-delegasjonen på plass i Toronto (f.v.): Nolwenn Coint, Marco Brönner, Henrik Schiellerup, Kari Aslaksen Aasly og Hanne-Kristin Paulsen.

Det var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Tore O. Sandviks invitasjon til mineralnæringen under PDAC-konferansen.

Nærmere 30 000 deltakere fra mer enn 130 land tar årlig turen til The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) i Toronto. Her møtes forskere, geologer, næringsliv og politikere til samtaler om hvordan bærekraftig mineralutvinning kan realiseres i et sunt og ansvarlig marked.

Lovende forekomster i Norge

Image
Fensfeltet i Norge er kanskje Europas største forekomst av sjeldne jordarter, fortalte NGU-forsker Nolwenn Coint.

Den geopolitiske uroen utgjør et viktig bakteppe for konferansen. I dag er store deler av forsyningskjeden til kritiske mineraler konsentrert i Kina. Samtidig har bekymringen for forsyningssikkerheten økt i takt med det grønne skiftet og utviklingen av nye teknologiske løsninger på verdens energibehov.

EU har identifisert 34 kritiske råvarer, og i Norges berggrunn finnes store forekomster av flere av disse. Under Nordic Mining Day, de nordiske landenes arrangement på PDAC, presenterte NGU-forsker Nolwenn Coint kartleggingen av et lovende ressurspotensial for sjeldne jordarter i Norden.

- I Norge er det Fensfeltet i Nome kommune som er mest interessant og som kanskje også vise seg å være Europas største forekomst av sjeldne jordarter, fortalte Coint til en fullsatt sal.

Regjeringen vil risikoavlaste industrien

Statssekretær Sandvik presenterte Norges mineralstrategi og deltok i en paneldiskusjon om mineralpolitikk, strategi og muligheter i de nordiske landene.

Hans hovedbudskap var at det var smart å investere i Norden; De nordiske landene har ressurser for framtiden samtidig som det fortsatt kartlegges stadig mer. I tillegg har de nordiske landene et politisk stabilt styresett, kompetanse og teknologi til å utvinne mineraler bærekraftig, argumenterte Sandvik. Han la også til at Regjeringen nå ser på ulike muligheter for risikoavlastning for mineralprosjekter.

Se Norges mineralstrategi på Regjeringens nettsider

Image
Statssekretær Tore O.Sandvik presenterte Regjeringens mineralstrategi under PDAC i Toronto.

Tidligere nyhetssaker om norsk mineralsatsing

Nyhetsarkiv