Skarvan og Roltdalen nasjonalpark med tilgrensende områder, berggrunnskart M 1:50 000