BERGGRUNNSGEOLOGI

Geologiske ressurser i Trøndelag - NGU-tema 4

NGU-TEMA
4
Publikasjonstype
docid
67649
Utgivelsesår
2022
ISSN
2535-7042
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/NGU-Tema/NGU-tema_4.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Trøndelags geologi gir uante grønne muligheter
Kjære leser,du leser sannsynligvis dette forordet på en mobiltelefon, en bærbar PC eller et nettbrett. Visste du at skjermene,
batteriene og teknologien på disse digitale flatene krever metaller og mineraler som i dag klassifiseres som kritiske for det grønne skiftet?
Videre lurer du kanskje på hva det har å gjøre med geologien i Trøndelag?
Geologi utgjør det fysiske grunnlaget vi står, går, bygger og bor på. Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling er
avhengig av geologiske ressurser. Samtidig utgjør geologien selve grunnlaget for vårt naturmangfold, og geologien er
avgjørende for livsgrunnlaget til både planter, dyr og mennesker. For trøndere er det for eksempel allmenn skolelærdom at
vi bokstavelig talt bor i et matfat, takket være vår geologi. Fylkesbefolkningen er også stolte bærere av en rik gruvehistorie.
Samtidig er vi oppvokst med respekten for geologi: Kvikkleireskredene i Verdal, Rissa og Kattmarka vil for alltid leve i manns minne.
Geologiske ressurser med stort potensiale
Teknologisk utvikling og overgangen fra fossile til fornybare energikilder, krever
mange ulike mineraler og metaller, og i store mengder.
Bygging av boliger, veier og annen infrastruktur krever byggeråstoffer som sand, grus og pukk.
Vi trenger tilgang til slike geologiske ressurser for å leve, bo, jobbe og utvikle nærings- og samfunnsliv.
Men hvor finner vi dem? Hvor skal vi lete? Hvilke konsekvenser vil gruvedrift, transport og annen
menneskelig aktivitet ha på vårt lokale naturmangfold? Hvordan hindrer vi at utvinning gir for store naturinngrep og hvordan tilrettelegger vi for mest mulig kortreist bruk?
Kort sagt: Kan Trøndelags geologi bidra til det grønne skiftet og danne grunnlaget for nye og mer bærekraftige verdikjeder?
Verdiskaping krever kunnskap
For å skape bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, og for å redusere risiko, trenger vi geologisk kunnskap. Gjennom
“Trøndelagsprogrammet” har et tett samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse ført
til et stort geologisk kunnskapsløft for regionen.
VI har rett og slett kartlagt Trøndelags geologi!
Vi håper nye data og nye produkter og ikke minst det nye berggrunnskartet over Trøndelag, vil inspirere og hjelpe
privat industri, offentlig forvaltning, skoler, friluftsliv, og trøndere i alle aldre til å utforske mulighetene som ligger i Trøndelags geologi!
Geologisk arv.

Forfattere
Norges geologiske undersøkelse
Trøndelag fylkeskommune
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Rapport fra feltundersøkelse

NGU-RAPPORT
94.049
Publikasjonstype
docid
33514
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_049.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
På oppdrag fra Statnett SF har NGU i samarbeid med NTH og SGU vurdert mulighetene til å benytte malmforekomster som jordingspunkt for HVDC-elektrode (High Voltage Direct Current). I alt 7 lokaliteter er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig informasjon. Disse er undersøkt med metoder som CP (Charged Potential), VLF (Very Low Frequency), SP (Selv-Potensial} og Stangslingram (EM-31 }. Målet var å finne forekomster som kunne konkurrere med jordinger i sjø når det gjelder overgangsmotstand fra elektrode via forekomst til omkringliggende bergart.
Av de 7 lokalitetene ble 5 funnet uaktuelle (Eikeland, Iveland, Skotta, Flåt nikkel gruve og Bråstad jerngruve). Området kalt Vest for Storgangen kan som et alternativ til Storgangen være aktuell etter nærmere undersøkelser. Storgangen ved Hauge i Dalane er den mest interessante av de undersøkte lokalitetene. Her anbefales videre undersøkelser for å studere effektene av flere og større elektroder samt større strømstyrke over lengre tid.
Forfattere
Rønning, Jan Steinar
Lile, Ole Bernt
Eriksson, Leiv
Dalsegg, Einar
Kommune
EVJE OG HORNNES
VENNESLA
IVELAND
ARENDAL
GRIMSTAD
SOKNDAL
Fylke
ROGALAND
AGDER
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse for HVDC-elektrode. Rapport fra forundersøkelse

NGU-RAPPORT
94.022
Publikasjonstype
docid
33415
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_022.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
På oppdrag fra Statnett skal NGU vurdere mulighetene til å benytte mineralforekomst på land som jordingspunkt for HVDC-elektrode. I en forundersøkelse er alt tilgjengelig geologisk og geofysisk materiale fra området Kvilldal kraftstasjon i nord, Boknfjorden i vest, Arendal i øst samt de nære havområdene vurdert. PÅ grunnlag av disse resultatene er det i samarbeid med NTH, SGU og Statnett foretatt følgende prioritering for feltoppfølging:
1) - Ni-sulfidforekomst, Flåt gruve, Evje
- mulig grafittmineralisering nord for Hauge (vest for Storgangen)
- Fe-Ti-mineralisering, Storgangen
- Fe-mineralisering, Bråstad ved Arendal
2) - mulig grafittmineralisering ved Eikeland
- kartlegging av potensialforløp på land med jording på forskjellige posisjoner i sjø i Listabassenget
3) - mulig grafittmineralisering mellom Grimstad og Arendal
Forfattere
Dalsegg, Einar
Rønning, Jan Steinar
Fylke
AGDER
ROGALAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnskart Norheimsund 1215-1, M 1:50 000

Publikasjonstype
docid
68692
Utgivelsesår
2023
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Kart/B50/norheimsund.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Ragnhildstveit, J.
Fossen, H.
Naterstad, J.
Kommune
SAMNANGER
BJØRNAFJORDEN
KVAM
ULLENSVANG
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnskart Evanger 1216-2, M 1:50 000

Publikasjonstype
docid
68691
Utgivelsesår
2023
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Kart/B50/evanger.pdf
Automatisk opprettet
1
Forfattere
Fossen, H.
Ragnhildstveit, J.
Kommune
KVAM
SAMNANGER
VOSS
VAKSDAL
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geology of the eastern Finnmark - western Kola peninsula region

SPECIAL PUBLICATION
Correlation of the Archaean rocks between the Sørvaranger area, Norway, and the Kola Peninsula, Russia (Baltic Shield).
Larissa F. Dobrzhinetskaya, Øystein Nordgulen, Valery R. Vetrin, John Cobbing, Brian A. Sturt
Page(s): 7-27

U-Pb Zircon ages from Sørvaranger, Norway, and the western part of the Kola Peninsula, Russia
Oleg A. Levchenkov, Lev K. Levsky, Øystein Nordgulen, Larissa F. Dobrzhinetskaya, Valery R. Vetrin, John Cobbing, Lars Petter Nilsson, Brian A. Sturt
Page(s): 29-47

Aspects of Late Archaean magmatism in the Sørvaranger-Kola terrane, northern Baltic Shield
Øystein Nordgulen, Valery R. Vetrin, Larissa F. Dobrzhinetskaya, John Cobbing, Brian A. Sturt
Page(s): 49-63

The pyroxene-bearing tonalite-granodiorite-monzonite series of the northern Baltic Shield: Correlation and petrology
Valery R. Vetrin, Øystein Nordgulen, John Cobbing, Brian A. Sturt, Larissa F. Dobrzhinetskaya
Page(s): 65-74

Geochronology of Palaeoproterozoic layered intrusions and volcanites of the Baltic Shield.
Tamara B. Bayanova, Yury A. Balashov
Page(s): 75-80

The Early Proterozoic Pasvik-Pechenga Greenstone Belt: 1:200 000 geological map, stratigraphic correlation and revision of stratigraphic nomenclature
Victor A. Melezhik, Brian A. Sturt, V.A. Mokrousov, Donald M. Ramsay, Lars Petter Nilsson, Yuri A. Balashov
Page(s): 81-91

Stratigraphic position, geochemistry and genesis of volcanic associations of the Early Proterozoic Pechenga area
V.F. Smolkin, Peter K. Skufin, V.A. Mokrousov
Page(s): 93-110

Geology of the Poritash volcanic centre; new results
Peter K. Skufin
Page(s): 111-116

The largest Early Proterozoic greenstone belt in the north- eastern Fennoscandian Shield: palaeotectonic significance
Victor A. Melezhik, Brian A. Sturt
Page(s): 117-118

The significance of the contact relationship of the lower formations of the Petsamo Supergroup
Brian A. Sturt, Vicroe A. Melezhik, Donald M. Ramsay
Page(s): 119-120

Regional lineaments of eastern Finnmark, Norway, and the western Kola Peninsula, Russia
M. Ridvan Karpuz, David Roberts, Valery M. Moralev, Evgeni Terekhov
Page(s): 121-135

Digital processing of sarewllite lineament data from the Karasjok- Kittila-Keret Greenstone Belt for gold mineralisation potential
Valery Moralev, Evgeni Przhijalgovsky, Oleg Sheremet
Page(s): 137-143

Structural features of the Rybachi and Sredni Peninsulas, northwest Russia, as interpreted from Landsat-TM imagery
David Roberts, M. Ridvan Karpuz
Page(s): 145-150

Structural and geophysical characteristics of the Trollfjorden- Komagelva Fault Zone, Varanger Peninsula, northern Norway
M. Ridvan Karpuz, David Roberts, Tore Herrevold, Roy H. Gabrielsen, Odleiv Olesen
Page(s): 151-152

Structural investigations along the Poritash Fault Zone, NW Kola Peninsula, Russia, and NE Finnmark, Norway
Valery M. Moralev, Evgeni Terekhov, M. Ridvan Karpuz, David Roberts
Page(s): 153-154

Environmental studies in the Nikel-Zapolyarny region of Northwest Russia employing satellite imagery
M. Ridvan Karpuz, David Roberts
Page(s): 155-156

Some new aspects of geology, deep structure, geochemistry and geochronology of the Lapland Granulite Belt, Baltic Shield
Nikolai E. Kozlov, Anaid A. Avedisyan, Yury I. Balashov, Andrei A. Ivanov, Alla D. o.a. Kamenskaya
Page(s): 157-166

Three-dimensional modelling of the Lapland Granulite Belt and adjacent structures of the Baltic Shield from gteophysical data
Alexander F. Buyanov, Victor N. Glaznev, Felix P- Mitrofanov, Alexei B. Raevsky
Page(s): 167-178

U-Pb age of gabbro-anorthosite massifs in the Lapland Granulite Belt
Felix P. Mitrofanov, Victor V. Balagansky, Yuri A. Balashov, Ludmilla F. Gannibal, Valentina S. Dokuchaeva, Luydmila I. Nerovich, Margarita K. Radchenko, Genrich I Ryungenen
Page(s): 179-183

Granites from the base of the Lapland Granulite Belt as a geochemical analogue to the Rapakivi-type granites
Evgeni Terekhov, Valery Levitsky
Page(s): 185-192

Karasjok-Belomorian parautochton (2.2-1-9 Ga) and some aspects of structural and geochemical eeworking of rock complexes
Evgeni Przhijalgovsky, Evgeni Terekhov
Page(s): 193-200

Upper Proterozoic Turbidite System of the Rybachi Peninsula, northern Russia - a possible stratigraphic counterpart of the Kongsfjord Submarine Fan of the Varanger Peninsula, northern Norway
Anna Siedlecka, Vladimir Z. Negrutsa, Kevin T. Pickering
Page(s): 201-216

Correlation between Upper Proterozoic successions in the Tanafjorden-Varangerfjorden Region of Varanger Peninsula, northern Norway, and on Sredni Peninsula and Kildin Island in the northern coastal area of Kola Peninsula in Russia
Anna Siedlecka, Vladimir Z. Negrutsa, Valery V. Lyubtsov
Page(s): 217-232

Correlation of stromatolitic formations of northern Norway (Finnmark) and northwestern Russia (Kildin Island and Kanin Peninsula)
Maria E. Raaben, Valery V. Lyubtsov, Alexander A. Predovsky
Page(s): 233-246

Principal features of the structural geology of Rybachi and Sredni Peninsulas, Northwest Russia, and some comparisons with Varanger Peninsula, North Norway
David Roberts
Page(s): 247-258

Very low-grade metamorphism of Upper Proterozoic sedimentary rocks of the Rybachi and Sredni Peninsulas and Kildin Island, NW Kola region, Russia
Hugh Rice, David Roberts
Page(s): 259-270

Petrochemistry of the Upper Precambrian deposits from the Sredni and Rybachi Peninsulas and comparison with correlative sequences from the Timans and Urals
Andrei V. Sochava
Page(s): 271-283

Phosphorites of the Upper Proterozoic sediments of the Sredni, Rybachi and Varanger Peninsulas
Vladimir Z. Negrutsa, Aleksei A. Basalaev, Igor V. Chikirev
Page(s): 279-305

Major element geochemistry of Upper Proterozoic greywackes from from Norway and a coastal area of the Kola Peninsula in northern Russia
Anna Siedlecka
Page(s): 285-296

40Ar/39Ar laser microprobe analyses and geochemistry of dolerite dykes from the Rybachi and Sredni Peninsulas, NW Kola, Russia
David Roberts, Tullis C. Onstott
Page(s): 307-314

Palaeomagnetic data from sedimentary rocks and dolerite dykes, Kildin island, Rybachi, Sredni and Varanger Peninsulas, NE Norway: a review.
Trond H. Torsvik, David Roberts, Anna Siedlecka
Page(s): 315-326

Biostratigraphy of Kildin Island and the Sredni and Rybachi Peninsulas, Kola, northwest Russia - preliminary results
Joakim Samuelsson
Page(s): 327-329

A Rb-Sr study of multistage illite generation in shales of the Pumanskaya and Poropelonskaya Formations, Sredni Peninsula, NW Kola Region
Igor M. Gorokhov, Tatiana L. Turchenko, Alexander V. Baskarov, Evgeny P. Kutyavin, N.N. Melnikov, Andrei V. Sochava
Page(s): 330

Neoproterozoic sedimentation and subsequent tectonic deformation in the northern coastal areas of Norway and Russia
Anna Siedlecka, David Roberts
Page(s): 331-332

Electrical profiling by the MISC and Slingram methods in the Pechenga-Pasvik area
Abdulkhay A. Zhamaletdinov, Jan S. Rønning, Yuri A. Vinogradov
Page(s): 333-338

Geoelectrical investigation with the 'Khibiny' source in the Pechenga-Pasvik area
Abdulkhay A. Zhamaletdinov, Jan S. Rønning, Yuri A. Vinogradov, Ole B. Lile, Alexander D. Tokarev, Valery F. Smolkin
Page(s): 339-347

Surface density characteristics of the Baltic Shield and adjacent territories
Larissa D. Galitchanina, Victor N. Glaznev, Felix P. Mitrofanov, Odleiv Olesen, Herbert Henkel
Page(s): 349-354

Detecting conductive bodies and anisotropic conductivity using ground-penetrating radar
Jan Steinar Rønning, Eirik Mauring, Abdulkhay A. Zhamaletdinov
Page(s): 355-356

Geochemistry and sulphur isotope characteristics of the sulphidic black shales from the Pechenga Group, Kola Peninsula, Russia: Implications for genesis of the sulphide mineralisation
Marat Z. Abzalov, Ross A. Both, Timothy S. Brewer
Page(s): 357-369

Isotopic and palaeotectonic constraints for the formation of Pechenga ultramafic-hosted Ni-Cu ores
Victor A. Melezhik, Anthony H. Green, Stanislav V. Sokolov, Lyudmila N. Grinenko
Page(s): 371-372

Nickel-copper exploration along the extension of the Pechenga Zone in Pasvik, Norway
Daryl J. Hodges
Page(s): 373-374

Mineral deposits of the international 1:250 000 map sheet Kirkenes
Gunnar Juve, Leif Roger Størseth, Valery R. Vetrin, Lars Petter Nilsson
Page(s): 375-378
Publikasjonstype
docid
63659
Utgivelsesår
1995
ISBN
82-7385-158-3
ISSN
0801-5961
Automatisk opprettet
1
Summary
Proceedings of the 1st International Barents Symposium 'Geology and minerals in the Barents Region', Kirkenes, Norway, October 1993
Forfattere
Roberts, David
Nordgueln, Øystein (eds.)
Fylke
TROMS OG FINNMARK

The architecture of SValbard's Devonian basins and the Svalbardian Orogenic Event

SPECIAL PUBLICATION
Publikasjonstype
docid
66846
Utgivelsesår
2020
ISBN
978-82-7385-204-5
ISSN
0801-5961
Automatisk opprettet
1
Summary
This is a review of the structural and tectonic evolution of the Old Red Sandstone (ORS) of Svalbard put into the context of current regional geological understanding. The Svalbardian Orogenic Event, starting in the late Famennian and culminating in the Tournaisian, is emphasized and discussed in the regional context of the Ellesmerian Orogeny.
Forfattere
Dallmann, W.K.
Piepjohn, K.
Fylke
SVALBARD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geology of land and sea areas of Northern Europe

SPECIAL PUBLICATION
Publikasjonstype
docid
54134
Utgivelsesår
2007
Automatisk opprettet
1
Summary
A collection of short descriptions of the geology of countries and sea areas within the region covered by the 1:4 million bedrock geological map.
Forfattere
Sigmond, Ellen M. O.
Roberts, David (eds.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket