Geologiske ressurser i Trøndelag - NGU-tema 4

Forside rapport om geologiske ressurser i Trøndelag
Trøndelags geologi gir uante grønne muligheter. Du leser sannsynligvis dette på en mobiltelefon, en bærbar PC eller et nettbrett. Visste du at skjermene, batteriene og teknologien på disse digitale flatene krever metaller og mineraler som i dag klassifiseres som kritiske for det grønne skiftet? Videre lurer du kanskje på hva det har å gjøre med geologien i Trøndelag? Geologi utgjør det fysiske grunnlaget vi står, går, bygger og bor på. Bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling er avhengig av geologiske ressurser. Samtidig utgjør geologien selve grunnlaget for vårt naturmangfold, og geologien er avgjørende for livsgrunnlaget til både planter, dyr og mennesker. For trøndere er det for eksempel allmenn skolelærdom at vi bokstavelig talt bor i et matfat, takket være vår geologi. Fylkesbefolkningen er også stolte bærere av en rik gruvehistorie. Samtidig er vi oppvokst med respekten for geologi: Kvikkleireskredene i Verdal, Rissa og Kattmarka vil for alltid leve i manns minne. Geologiske ressurser med stort potensiale Teknologisk utvikling og overgangen fra fossile til fornybare energikilder, krever mange ulike mineraler og metaller, og i store mengder. Bygging av boliger, veier og annen infrastruktur krever byggeråstoffer som sand, grus og pukk. Vi trenger tilgang til slike geologiske ressurser for å leve, bo, jobbe og utvikle nærings- og samfunnsliv. Men hvor finner vi dem? Hvor skal vi lete? Hvilke konsekvenser vil gruvedrift, transport og annen menneskelig aktivitet ha på vårt lokale naturmangfold? Hvordan hindrer vi at utvinning gir for store naturinngrep og hvordan tilrettelegger vi for mest mulig kortreist bruk? Kort sagt: Kan Trøndelags geologi bidra til det grønne skiftet og danne grunnlaget for nye og mer bærekraftige verdikjeder? Verdiskaping krever kunnskap For å skape bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, og for å redusere risiko, trenger vi geologisk kunnskap. Gjennom “Trøndelagsprogrammet” har et tett samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse ført til et stort geologisk kunnskapsløft for regionen. VI har rett og slett kartlagt Trøndelags geologi! Vi håper nye data og nye produkter og ikke minst det nye berggrunnskartet over Trøndelag, vil inspirere og hjelpe privat industri, offentlig forvaltning, skoler, friluftsliv, og trøndere i alle aldre til å utforske mulighetene som ligger i Trøndelags geologi! Geologisk arv.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serienr:
NGU-Tema 4
Page number:
73 s.
ISSN:
2535-7042
Dokumenttype:
NGU Tema
Fylke:
TRØNDELAG