På stein og sti. Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark : NGU-tema 2

NGU-TEMA
|
2
|
Forfattere
Grenne, Tor
Sveian, Harald
|
Utgivelsesår
2019
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2019
ISBN
978-82-7385-203-8
ISSN
2535-7042
Summary
Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 000 og beskrivelser langs turistforeningens stier.
Kommune
SELBU
TYDAL
STJØRDAL
MERÅKER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket