NGU styrker samarbeidet med British Geological Survey

Image
Gruppebilde av NGUs og BGSs respresentanter.
NGU og BGS møttes til todagers seminar om faglig samarbeid. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU

- Geologiens rolle i bærekraftig samfunnsutvikling er et viktig felles fokus, sier NGUs direktør May Britt Myhr.

Over et todagers seminar har NGU og British Geological Survey (BGS) utvekslet erfaringer og sondert felles interesser.

I alt åtte deltakere fra Storbritannia tok turen til Trondheim for å drøfte samarbeidsmuligheter innen maringeologi, geofysikk, kritiske mineraler, geofarer, kartlegging, digitalisering, ny teknologi og ikke minst organisasjon og rammevilkår.

- Vi diskuterer både likheter, forskjeller og utfordringer, og hvordan vi kan møte dem. Vi er rett og slett ute etter å bli smartere sammen, forteller Myhr.

Image
May Britt Myhr (NGU) og Karen Hanghøj (BGS) i samtale
May Britt Myhr, direktør ved NGU, og Karen Hanghøj, direktør ved BGS ser flere samarbeidsmuligheter mellom de to geologiske fagmiljøene. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU

Vil lære av NGUs marine kartlegging

NGU har siden 2005 deltatt i Mareano, et tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske havområder. Nå ønsker BGS å lære av erfaringene fra dette arbeidet;

- En av grunnene til at vi snakker sammen er for å lære hvordan NGU organiserer det marine arbeidet. Vi vil gjerne styrke samarbeidet på dette området, sier Karen Hanghøj, direktør ved BGS.  

Kritiske råvarer

Både NGU og BGS arbeider på oppdrag fra nasjonale myndigheter med å kartlegge geologiske ressurser, og kritiske råvarer er et særlig viktig tema både i Norge og Storbritannia.

- I ressursspørsmål er man ofte nasjonalt orientert: Hva er det vi har bruk for i dette landet? Vi må forstå at løsningene vi søker nasjonalt, ofte finnes internasjonalt. Det er ikke en bærekraftig løsning å tenke at det bare angår Norge eller Storbritannia. Det er ingen grunn til å oppfinne hjulet på nytt, sier Hanghøj.  

Internasjonalt bærekraftperspektiv

NGU og BGS har avtalt oppfølgingsmøter og videre samarbeid innenfor flere områder. 

- Bærekraft har for øvrig vært et viktig gjennomgangstema i alle diskusjonene våre, og det ligger som en viktig forutsetning for prioritering av prosjekter og aktiviteter framover, avslutter Hanghøj og Myhr samstemt.

Image
Karen Hanghøj fra BGS og May Britt Myhr fra NGU
Karen Hanghøj (BGS) og May Britt Myhr (NGU). Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU
Nyhetsarkiv