- Ingen lykkes med bærekraft alene

Image
NGU er sertifisert som miljøfyrtårn
NGU er sertifisert miljøfyrtårn! Konsulent Pål Svenssen (midt i bildet) har bistått NGUs bærekraftsgruppe med sertifiseringen. Foto: NGU

NGU ble nylig sertifisert som miljøfyrtårn og har det siste året jobbet aktivt med å etablere egen bærekraftstrategi. Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Grethe Vikane, delte erfaringer og refleksjoner fra vegvesenets bærekraftsarbeid med ansatte og ledere i NGU 18. januar.

Grethe Vikane leder Statens vegvesens bærekraftsarbeid, og på seminaret fortalte hun hvordan de jobber systematisk med å implementere bærekraft på alle nivåer og innenfor alle fagområder i etaten.

 -Ingen lykkes med bærekraft alene. Det er viktig å jobbe sammen på tvers for å få til endringer knyttet til et rettferdig og grønt samfunn, forteller Grethe Vikane. Hun understreket også betydningen av samarbeid på tvers av etater.


Image
Pål Svenssen og Grethe Vikane i samtale om bærekraft hos NGU
Konsulent Pål Svenssen og avdelingsdirektør i Statens vegvesen Grethe Vikane i samtale under et internt NGU-seminar om bærekraft. Foto: NGU

Ta vare på og utbedre

Staten vegvesen vedtok i 2023 vedtatt en bærekraftstrategi, og gjennom året har de sett nærmere på tiltak som må gjennomføres for å nå målene satt i strategien. Vikane delte mange refleksjoner rundt målstyring knyttet til bærekraftsarbeidet. Vegvesenet har identifisert fem bærekraftsområder som de må lykkes med i samarbeid med andre etater og bransjer:

  • Klimagassreduksjon og klimatilpasning
  • Ressursbruk og sirkulærøkonomi
  • Lokalsamfunn og trafikanter
  • Seriøsitet og arbeidsforhold

- Et svært viktig fundament for bærekraft i Statens vegvesen er å ta vare på det vi har, utbedre det vi kan og kun bygge nytt når vi må. Her er planarbeid som er gjennomført før en beslutning om bygging blir fattet, svært avgjørende. NGU med kartlegging av geologi vil være avgjørende faggrunnlag for oss her, sier Vikane.

Image
NGUs ledergruppe og prosjektgruppe for bærekraft
Sammen for bærekraft! NGUs ledergruppe, avdelingsdirektør Grete Vikane fra Statens vegvesen, konsulent Pål Svenssen og NGUs bærekraftsgruppe med forsker Ana Banica i forgrunnen. Foto: NGU

NGU har en nøkkelrolle i det grønne skiftet

NGU har i sitt interne arbeid med bærekraft fått bistand fra konsulent og miljøfyrtårnekspert Pål Svenssen. I samarbeid med prosjektgruppa har han ledet an i arbeidet med å etablere NGUs bærekraftstrategi, og med sertifisering som miljøfyrtårn. Nå står videre implementering på planen, og Svenssen ledet det interne seminaret for ansatte og ledere:

- Det var inspirerende å treffe så mange engasjerte mennesker i NGU. Motivasjonen og entusiasmen for bærekraft, både internt og faglig, er den viktigste ingrediensen for å lykkes i det videre arbeidet. NGU spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og jeg gleder meg til å bidra til en strategi for å tydeliggjøre og styrke denne påvirkningskraften, sier Pål Svenssen.

Svenssen ledet også en panelsamtale med Grethe Vikane under seminaret, og takker henne for deling av verdifull erfaring:

-Jeg satte veldig pris på hennes åpenhet om deres suksesser og utfordringer. Kanskje er det også starten på et tettere samarbeid knyttet til bærekraft, sier Svenssen.

Samarbeid mellom Statens vegvesen og NGU

Forsker Ana Banica er tillitsvalgt i Forskerforbundet og leder det interne bærekraftsprosjektet. Hun sitter igjen med en god følelse etter seminaret:

- Dagen var en fin intern markering av at NGU har blitt sertifisert miljøfyrtårn. Ansattes og lederes engasjement for grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling er høyt, og bred involvering er viktig for å bygge en sterk bærekraftskultur, sier Ana Banica.

Hun viser også til eksisterende samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og NGU.

-Panelsamtalen mellom vår konsulent Pål Svenssen og Grethe Vikane var godt gjennomført og veldig lærerik for oss. Statens vegvesen er en viktig samarbeidspartner for NGU, og bærekraft er et område vi skal samarbeide mer om i framtida, sier Banica.

Fornøyd direktør

NGU-direktør May Britt Myhr deltok selv på bærekraftseminaret og føler seg inspirert

-Dette var rett og slett et utrolig bra seminar om bærekraft! Organisasjonen har gjort et stort arbeid, og det er lett å se at det har skjedd med engasjement og entusiasme. Jeg syns det er flott at vi nådde milepælen om å bli miljøfyrtårn før utgangen av fjoråret; det gir masse inspirasjon og gode føringer for NGUs videre arbeid med bærekraft, forteller Myhr fornøyd.


Nyhetsarkiv