Antimon

Antimon er et mineral og den viktigste bruken av det er som flammehemmer, da i kombinasjon med brom eller klor. Andre viktige bruksområder er som legeringsmetall sammen med bly, spesielt i framstilling av blybatterier.

Hvor finnes det antimon i Norge?

Image
Kart som viser antimon i Norge.

Det viktigste antimonførende mineralet er stibnitt (Sb2S3). I Norge er stibnitt kjent fra bl.a. Svenningdalen sølvgruver og Kolsvik og Reppen gullforekomster.

For øvrig er antimon et element som er anriket i blyrike mineraliseringer.