Fosfat

Image
Apatitt.
Et apatittmineral som brukes for å lage fosfat. Foto: NGU.

Fosfat (PO43-) er en av de viktigste komponentene i kunstgjødsel. Fosfat er også et mineral som benyttes i batterier.

Hvor finnes det fosfat i Norge?

Apatitt er et økonomisk viktig fosfatmineral og brukes for å lage fosfat.

I Norge har det vært gruvedrift for eksempel ved Ødegården i Bamble kommune i Telemark. De største forekomstene vi har i Norge av apatittholdige bergarter er knyttet til jerntitanforekomster. De viktigste kjente forekomstene opptrer sør for Bjerkreim i Rogaland og i Kodalforekomsten ved Larvik. Disse forekomstene har betydelige ressurser av fosfatbergart.