20 resultater
... near Hamningsberg, NE Varanger Peninsula, has yielded a U-Pb zircon age (upper intercept) of 554+20/-14 Ma; and a lower intercept of c.375 ... (Scandian) tectono- thermal event. Late Vendian U-Pb zircon age of a dolerite dyke from near Hamningberg, Varanger Peninsula - a ...
... av uran og bly i et lite (ca. 0,1 mm) korn av mineralet zircon, er det mulig å bestemme hvor gammelt det er. Foto: NGU.  ... Rune Eian, NGU. Analyser av knøttsmå korn av mineralet zircon fra en gneis i Finnmark, viser at gneisen er over tre milliarder år ...
... steinen.   Et mye brukt mineral for aldersbestemmelse er zircon, som finnes som små korn i mange typer bergarter. Når zircon dannes inneholder det en god del uran, men ikke bly; "klokken" starter ...
A U-Pb zircon, Archaean age for granitoid rocks in the Kunes Nappe, Laksefjord Nappe ...
... Norway: New results from laser-ablation ICPMS U-Pb dating of zircon Tom Andersen, Stuart Graham, Arthur G. Sylvester Page(s): ...
... Page(s): 1-26 Download  3,5 MB U-Pb zircon age of 469 +- 5 Ma for a metatonalite from the Kjosen Unit of the Lyngen ...
Articles published in this volume of NGU Bulletin:
... Ivanov Side(r): 19-32 Last ned  5,2 MB U-Pb zircon age of the Møklevatnet granodiorite, Gjersvik Nappe, Central Norwegian ...
U-Pb zircon ages of a tonalite and a granodiorite dykefrom the southeastern part of ...
... og feltspatkornene finner vi også korn av et mineral kalt zircon. Zircon er på mange måter geologenes hellige gral fordi man relativt enkelt ...
... quartzites on Hardangervidda, South-Central Norway: zircon U-Pb geochronology of a migmatitic gneiss Ellen M. Sigmond, Anne ...
... type. Are Korneliussen Page(s): 40-41 Ilmenite-zircon relationships in meta-anorthosites. Example from the Bergen Arc (Caldonides of W Norway) and implications for zircon geochronology. Bernard Bingen, Håkon Austrheim, Martin Whitehouse ...
Roberts, D. Tucker, R.D. 0800-3416 95.159 Zircon fractions extracted from a metatrondhjemite sheet interbanded with mafic ...
... rock of syenitic composition which yield a concordant U/Pb zircon age of 481 +- Ma. A 30 metres wide zone along the margin of the ...
... is ca. 2 km. Its age is 1800±3 Ma, based on U-Pb dating of zircon. The Ni mineralization at the shore at Hamn was mined from 1872-1886, ...
... - 4%). I tillegg kan følgende mineraler opptre aksessorisk: zircon, apatitt, granat, kloritt, kalkspat og amfibol. De radiometriske ...
... Page(s): 77-93 Download  8,9 MB U-Pb zircon age of a dolerite dyke from near Hamningberg,Varanger Peninsula, North ...
... Austrheim H., Putnis C., Engvik A.K., Putnis A. (2008). Zircon coronas around Fe-Ti oxides: a physical reference frame for metamorphic ...
... The possible carriers of the mineralisation are zircon and allanite. The identified Zr-REE-enriched TIB-2 granites are ...
... John Cobbing, Brian A. Sturt Page(s): 7-27 U-Pb Zircon ages from Sørvaranger, Norway, and the western part of the Kola ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.