InSAR Svalbard

Image
Utsnitt av kartet InSAR Svalbard viser setninger og skråningsbevegelser i Longyeardalen og Adventdalen.
InSAR Svalbard viser setninger og skråningsbevegelser i Longyeardalen og Adventdalen på Svalbard. Figur: Line Rouyet, NORCE.

InSAR Svalbard prosjektet (2023–2025) vil bruke radarmålinger fra satellitter for å lage kart som viser hvordan bakken beveger seg på Svalbard over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NORCE Norwegian Research Centre AS, med finansiell støtte fra Norsk Romsenter.

Les mer om brukerkrav, tekniske hensyn og produktutviklingsplan på NORCEs nettside.

Hva kan InSAR Svalbard brukes til?

Klimaendringer i Arktis fører til raske miljøendringer. Disse studeres og overvåkes av mange ulike vitenskapelige disipliner og forvaltningsetater:

  • Operasjonell forvaltning: InSAR Svalbard vil kunne bistå nasjonale etater og lokale myndigheter ved farevurderinger, arealplanlegging og overvåkning av bebodde områder og kritisk infrastruktur. Klimaendringer på Svalbard fører til økt skredaktivitet, og samtidig er infrastruktur og uvurderlige kulturminner følsomme for endringer i permafrosten som påvirker stabiliteten og bæreevnen av bakken.
  • Forskning (polar- og klimavitenskap): InSAR Svalbard kan bli en uvurderlig ressurs for norske og internasjonale institusjoner som engasjerer seg i spørsmål om virkninger av klimaendringer. Svalbard er ideell for observasjoner av permafrostprosesser; sesongmessig setning om sommeren og heving om vinteren, og skråningsprosesser som er drevet av både tining, frysing og gravitasjon. Samtidig forårsaker et varmere klima at det aktive laget av permafrosten som tiner hver sesong blir tykkere og kan føre til langsiktig setning. Disse variablene kan alle brukes som indikator for klimaendring.

Prosjektplan

Mars 2023 - Mars 2024

Oppsummere brukerkrav og spesifisere produkter

April 2024 - Sept 2024

Utvikle pilotprodukter

Sept 2024 - Des 2024

Evaluere og justere pilotprodukter sammen med brukerne

Jan 2025 - Des 2025

Produktoppskalering og publisering

Bidra til utviklingen av InSAR Svalbard

For at InSAR Svalbard skal bli så nyttig som overhodet mulig, inviterer vi alle framtidige brukere til å være med å definere hvordan kartet skal bli. Les mer om brukerkrav, tekniske hensyn og produktutviklingsplan på NORCEs nettside.

Til nå har vi fått verdifulle innspill fra blant andre Sysselmesteren på Svalbard, Longyearbyen Lokalstyre, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Avinor, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, UNIS, NGI og SINTEF.

Har du lyst til å bli med i referansegruppa? Ta kontakt med Marie Bredal eller Line Rouyet for mer informasjon om prosjektet og tilgang til pilotprodukter.

Ta kontakt

Line Rouyet (NORCE)

liro@norceresearch.no

Seniorforsker