4 resultater
... unge at vi også må prøve å forstå geologien nytt, sier forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Undersøkelsene tyder at bergspenninger i jordskorpa kan utløse store jordskjelv også i et ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... brakk og skrenten skjøt opp under et kraftig jordskjelv den sørøstre delen av vidda. - Jordskjelvet hadde trolig en styrke mellom sju og åtte Richters skala, kraftigere enn for eksempel ...
... har ledet et omfattende tverrfaglig forskningsprosjekt jordskjelvaktivitet, bergspenninger, deformasjon og temperatur i ... som kan knyttes til dannelsen av olje- og gassressurser kontinentalsokkelen.  - Ut fra de nye resultatene tror vi at Nordland ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.