18 resultater
- Du vil ikke bli med meg fossiljakt da? Direktøren ved Norges geologiske undersøkelse, Morten ... løse masser jordoverflaten, som til slutt har blitt til stein. Motsetningen er vulkanske bergarter som kommer fra det glohete dypet, og ... stor når Morten peker ut en tynn V-formet stripe i en liten stein han har kløvet. - Dette er en graptolitt, en gammel utdødd gruppe ...
... kunnskapen i en såkalt punktdatabase, vi viser alderen bergarten kun der prøven er tatt, og ikke over et område overflaten, forteller Alexandra Jarná, som er en av utviklerne av ...
- Vi skal mellom anna sjå kordan gass og væsker påverkar eigenskapane til sedimenta. Kva skjer når til dømes metan strøymer opp gjennom sedimentlaga havbotnen? seier Jochen Knies. Forskarane skal først segle til ... gjennomtrengelegheit og saltinnhald i sedimenta, for å sjå kva som kontrollerer straumen av væsker. I Framstredet - Seinare ...
... hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner vår tid. Vi må nå se nærmere hvordan så sterke krefter har blitt satt i sving i et “stabilt” Norge, ...
... unge at vi også må prøve å forstå geologien nytt, sier forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Undersøkelsene tyder at bergspenninger i jordskorpa kan utløse store jordskjelv også i et ...
Vi har tatt oss opp et fjellplatå 106 meter over havet øya Leka i Nord-Trøndelag. Øya er kåret til Norges geologiske ... Leka før hun, sammen med de andre kjempene, ble til stein da sola rant. I virkeligheten var hun bare en del av berggrunnen. ...
... har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger millimeternivå, blant annet i Bjørvika og Grønland i Oslo. Flere steder er det observert sprekker og setninger ...
... med opninga av Atlanterhavet. - Nokre plasser norskekysten, blir kontinentalskorpa nesten borte over ei svært kort strekning. Det er land innafor disse områda vi har fått dei høgaste og brattaste fjella i Noreg, seier Osmundsen, og peiker Møre, Lofoten og Vesterålen som gode døme. Anerkjenning I ...
... fornøyd med at kart, data og modeller fra Arktis nå er plass. - Det nye kartet med data og publikasjoner har kommet i stand ... norsk-russiske arbeidsmøtet i Trondheim nylig, var starten en oppfølging og oppgradering av atlaset Geological History of the Barents ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... Pease (Stockholm University), Sergey Sokolov (RAS), Ruediger Stein (AWI), Dennis Thurston (BOEM) and Christian Marcussen, (GEUS). ...
... brakk og skrenten skjøt opp under et kraftig jordskjelv den sørøstre delen av vidda. - Jordskjelvet hadde trolig en styrke mellom sju og åtte Richters skala, kraftigere enn for eksempel ...
- Den geologiske kjemien sørøstkysten av Island passer ikke med resten av Island, sier Trond Torsvik til forskning.no . Han peker spesielt området rundt vulkanen Öræfajökull. Torsvik er leder for Centre ... NGU, har ledet studien av den spesielle sørøstkysten Island. Mikrokontinent løsnet - For rundt 60 millioner ...
... avstand, men nå var den sterke varmen til å ta og føle . Det sved i kinnene, og han var usikker om klærne kunne ta fyr. Over elven måtte han, men det var ikke bare å ...
... Grunne jordskjelv kan danne brudd (forkastninger) overflaten, og kan medføre store ødeleggelser dersom den relative ... stor skade ved at seismiske bølger gir kraftige rystelser overflaten. Store undersjøiske jordskjelv kan gi opphav til tsunamier som ...
... har ledet et omfattende tverrfaglig forskningsprosjekt jordskjelvaktivitet, bergspenninger, deformasjon og temperatur i ... som kan knyttes til dannelsen av olje- og gassressurser kontinentalsokkelen.  - Ut fra de nye resultatene tror vi at Nordland ...
... merker det. Bakken hever og senker seg med årstidene grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker  grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig nedover i ...
... ble funnet hydrotermale skorsteiner, ofte kalt minivulkaner denne ryggen i 2003. Disse er kjent for å være yngleplasser for liv. ... FNs kontinentalsokkelkommisjon Norges krav til et område størrelse med Storbritannia i Polhavet. - Vi har et ansvar for å ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.