5 resultater
... Askevoll, Fjaler og Solund, men de har også kommunen Gulen laget. De ligger værhardt til ytterst i havgapet, så langt vest du kan komme vestlandet, Ytre Sogn. Sammen med NGU og Norsk Kvernsteinsenter har de ...
... over at vi de siste årene har hatt over 20.000 besøkende til sammen ca 80 arrangement. I dette nummeret: Geologiens dag, ...
... og kvalitetssikring. Norske Geoparker kan være et steg veien til UNESCOs globale geoparker. Eller det kan være et selvstendig ... Les mer NGU-blogg «28 landformer rødlista» ...
... NGU ønsker å utvikle og styrke en nasjonal satsing geologisk mangfold, bl.a. ut fra følgende mandag (Statsbudsjettet 2014): ...
... i Norge, grensa mellom jordas indre og jordskorpa Leka og Torghatten med hullet gjennom fjellet er noen av unike fenomener ... De siste årene har det vært over 20.000 besøkende rundt 80 arrangementer over hele landet. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.