2 resultater
... handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og ...
... For hele området som omfattes av MINN-prosjektet fantes det lager prøver av mineraljord (morene) som opprinnelig ble samlet inn ... av 1980-årene, med en gjennomsnittlig prøvetakingstetthet 1/50 km2 gjennom prosjektene Nordkalotten og Nordland-Troms geokjemi. Disse ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.