11 resultater
... kart; Enontekiø; 1:250 000; trykt i farger; kartet samt NGU rapport 1882/26 (1983) ...
... og kjerneboringer. Kvartsen har en mektighet ca. 20 m, og en lengde minst 115 m ble konstatert ved graving og boring. Kroppen er plateformet i ... sprekk i den omgivende granittiske gneisen, og en dybde minst 50 m er indikert. Minst 250 000 t er da påvist, men ytterligere ...
... VLF- og de magnetiske målingene har gitt klare indikasjoner strøkretningen og at det ikke er forkastninger av betydning i ... løsmassene sør og sørøst for massetaket har en tykkelse mellom 20 og 30 m. Fjellhastigheten ligger i størstedelen av området ...
... in situ susceptibilitetsmålinger, 370 bergartsprøver målt susceptibilitet, tetthet og remanens. 3) Magnetiske og elektromagnetiske ... kontakter, bånd, ganger og fallangivelser basert modellberegninger. En tolkning av magnetiske dislokasjoner viser tre ...
... susceptibilitetsmålinger utført i petrofysisk laboratorium NGU innsamlede håndstykker fra det samme området. Geologisk undersøkelse ...
... utfelt i grunnmarint miljø og senere mobilisert inn årer i sandstein og breksje langs forkastningen. Denne har vært aktiv ... langs Trollfjord-Komagelv forkastningssonen anbefales ikke bakgrunn av de eksisterende data. Baryttleting i Finnmark. Feltrapport ...
... ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert observasjoner utført til og med 1986 av Norges geografiske oppmåling, ...
... ved hjelp av Applicon rasterplotter, og et er basert observasjoner utført til og med 1986 av Norges geografiske oppmåling, ...
... kysten, som i Båtsfjord, Nesseby og Austertana. Bergartene Varangerhalvøya er av sedimentær opprinnelse og sandsteinene i dette ...
... det antatt at Sargejokgullets fastfjellskilde var lokalisert den vestlige åssiden av Aibmecærro. Finnmarksprogrammet ønsket å ...
... Små mengder barytt er påvist som matriks i breksjer og årer og i sement i lavmetamorfe sen-prekambriske sandsteiner. Mest ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.