8 resultater
... med grunnvannsforsyning til industrifelt og boligområde Åkrestrømmen. Vannforsyning til industriområde Åkrestrømmen. ...
... og et område med gneisbergart. Høyeste analyseresultat uran er 677 ppm i en alunskifer og 114 ppm thorium i en gneis. ...
... 411 lokaliteter i Oppland og Hedmark. Prøvene er analysert Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og V. Resultatkartene, fremstilt etter glidende ...
... Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger vanlig måte. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det er ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Si, Al, Mg og Ca. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
... Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca. -0.3. Mellom de øvrige ...
... lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.