2 resultater
... uran-bly (U-Pb), som brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet er at uran, som er ... argon-argon (40Ar/39Ar), som brukes til å aldersbestemme mineraler som inneholder kalium (K) i mineralstrukturen. Den tredje metoden er ...
... ti Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets hemmeligheter, fjellenes åpne ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.