2 resultater
... Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske ...
... ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik det er, sa Sp-politiker og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.