2 resultater
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ... de utroligste former og farger. Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og ...
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.